GRUPĖS

 

    PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS GRUPĖ ,,BORUŽĖLĖS" (5-7 m.)

    Priešmokyklinio ugdymo pedagogė : Aldona Stalmačionokienė – aukštesnysis, kvalifikacinė kategorija - vyr. auklėtojas.

   Priešmokyklinio ugdymo pedagogė :

 

    Auklėtojos padėjėja  Albina Vitkauskaitė. „Boružėlės“   priešmokyklinėje  grupėje  ugdomi 15 priešmokyklinio ir 5 ikimokyklinio amžiaus vaikai. 

Sukurta   kūrybiška  aplinka,  kuri laiduoja vaiko asmenybės skleidimąsi.  Siekiame ugdyti  stiprią 

pažinimo   motyvaciją turintį vaiką.

Sudarytos sąlygos skleistis  įvairiems vaiko gebėjimams,   žaisti,  atrasti, tyrinėti,  sveikai  gyventi. Į

ugdymo procesą integruojama vaiko socialinių įgūdžių ugdymo programa  „Zipio draugai“   ir 

sveikatingumo ugdymo programa ,,Sveikas darželis" , projektai  ,,StarT", ,,Say hello the world".

 

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS GRUPĖ ,,GANDRIUKAI"   

    Priešmokyklinio ugdymo pedagogė :  Albina Zakšauskienė – aukštasis universitetinis,

kvalifikacinė kategorija- vyr. auklėtojas.

    Priešmokyklinio ugdymo pedagogė : Ingrida Karčiauskaitė - aukštasis neuniversitetinis,

kvalifikacinė kategorija - auklėtojas.

    Auklėtojos padėjėja  Inga Karpičienė.


         Gandriukų“    grupėje ugdomi 15 priešmokyklinio ir 5  ikimokyklinio amžiaus vaikai.   Kartu  su 

šeima    padedame skleistis  vaiko   asmenybei;  ugdome  aktyvų, savimi  ir  savo   gebėjimais   

pasitikintį,  stiprią    pažinimo   motyvaciją   turintį  vaiką;    Į ugdymo procesą integruojama vaiko

socialinių įgūdžių ugdymoprograma  „Zipio draugai“    ir sveikatingumo ugdymo  programa  ,,Sveikas

darželis".

  Vykdomi projektai: ,,Darni mokykla",  ,,StarT", ,,Say hello the world".   

Ugdymo aplinka įvairiapusė,  skatinanti kūrybiškumą, sudarytos   sąlygos   poilsiui,  žaidimas, 

individualiai veiklai  (tyrinėjimams,  stebėjimams,   eksperimentavimui).


IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS GRUPĖ ,,ŽIOGELIAI"

    Auklėtoja  Genovaitė Arbačiauskaitė – aukštesnysis, kvalifikacinė kategorija - vyr. auklėtojas.

    Auklėtoja  Laura Abaravičienė – aukštasis universitetinis, kvalifikacinė kategorija - auklėtojas.

    Auklėtojos padėjėja  Onutė Čiuprina.


      „Žiogelių“   grupėje   ugdomoji  veikla  organizuojama atsižvelgiant į vaiko gebėjimus ir jo poreikius. Čia

mokomės bendrauti, susipažįstam su mus supančiu pasauliu, gamta, mokomės saugoti ir stiprinti

sveikatą. 

Siekiame, kad vaikas jaustųsi saugus, būtų mylimas,  laukiamas,  gerbiamas,  kad tėveliai būtų ramūs

patikėdami mums savo didžiausią turtą.

 


JUNGTINĖ  IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS GRUPĖ ,,BITUTĖS"

 

   Auklėtojos 

  Regina Baranovska – išsilavinimas aukštasis, kvalifikacinė kategorija - vyr. auklėtojas.

  Tatjana Mečkovska - išsilavinimas aukštasis neuniversitetinis, kvalifikacinė kategorija -

vyr. auklėtojas

                   Nijolė Labanauskienė -kvalifikacinė kategorija - vyr. auklėtojas.

                   Renata Rusakovienė.

   Auklėtojo padėjėjai (spec poreikių vaikams) Diana Banevičienė, Vida Izmailovičienė

                        Auklėtojos padėjėja   Ona Radzevičienė.


 ,,Bitučių" grupėje veikla organizuojama atsižvelgiant į vaikų gebėjimus ir individualiuosius poreikius: vaikai

mokosi bendrauti, rūpintis savo ir draugų sveikata ir saugumu, pažinti supančią aplinką, tyrinėti. 

Sudarytossąlygos vaikų kūrybiškumo ugdymuisi. 


MIŠRI IKIMOKYKLINIO IR ANKSTYVOJO   AMŽIAUS GRUPĖ ,,NYKŠTUKAI"

  Auklėtojos   Vida Kupinienė -  aukštesnysis, kvalifikacinė kategorija - auklėtojas.

                      Laura Abaravičienė – aukštasis universitetinis, kvalifikacinė kategorija - auklėtojas.

                         

    Auklėtojos padėjėja  Daiva Kurmanavičienė.


 

  ,,Nykštukų" grupėje ugdomi   trijų - keturių  metų vaikai . Siekiama, kad vaikus suptų sveika ir saugi

aplinka, vaikai jaustųsi saugūs, mylimi. Grupėje vaikai mokosi bendrauti ir bendradarbiauti su

bendraamžiais, sudarytos sąlygos vaikų vaidmeniniams žaidimams ir pažinimui. Čia bandoma atrasti  ir

pažinti  pasaulio paslaptis,  pamilti meną, muziką.

 

ANKSTYVOJO  AMŽIAUS   GRUPĖ ,,KAČIUKAI"

  Auklėtojos  Alina Sidorovič – išsilavinimas aukštesnysis , kvalifikacinė  kategorija -

vyr.  auklėtojas;

                 Lucija Kasperavičienė  - , kvalifikacinė kategorija -   auklėtojas

                 Auklėtojos padėjėja   Danutė Kazlauskienė.   

          

 Čia auga ir ugdosi mažieji žmogučiai nuo dviejų iki trijų metų. Sutinkame su šiluma, meile, saugome ir

ugdome. Grupėje sudarytos sąlygos gyvenimo įgūdžių, bendravimo, pažinimo, kalbos, judėjimo, žaidimo,

kūrybiškumo įgūdžiams lavėti.