PEDAGOGŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ SĄRAŠAS 2019-2020 M.M.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Genovaitė Arbačiauskaitė

auklėtoja

vyresnysis auklėtojas

Regina Baranovska

auklėtoja

vyresnysis auklėtojas

Aldona Stalmačionokienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

vyresnysis auklėtojas

Alina Sidorovič

auklėtoja

vyresnysis auklėtojas

Vida Kupinienė

auklėtoja

auklėtojas

Tatjana Mečkovska auklėtoja vyresnysis auklėtojas

 Lucija Kasperavičienė

 auklėtoja

 auklėtojas
Ingrida Karčiauskaitė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 auklėtojas

Albina Zakšauskienė

logopedas

-

Laura Abaravičienė

auklėtoja

auklėtojas

Gražina Kerienė

muzikos mokytoja

vyresnysis mokytojas

Tomas Marcinkevičius

neformaliojo ugdymo pedagogas

 -

Vilma Vilkancienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

auklėtoja

-

auklėtojas metodininkas

Renata Rusakovienė

socialinė pedagogė

auklėtoja

-

-

Dovilė Kazlauskaitė auklėtoja -
 Danguolė Čiupalienė specialusis pedagogas  -
 Lina Ramanauskaitė psichologas