TREČIASIS ETAPAS – „LYDERIŲ LAIKAS 3“

Projektas „Lyderių laikas 3“ yra nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius (inovacijas) savo organizacijose.

Projekto siekis - auginti Lietuvos švietimo profesinį kapitalą, kurį sudaro:
sprendimų priėmimo kapitalas: pasitikėjimas žmonėmis ir jų įgalinimas savarankiškai priimti sprendimus
žmogiškasis kapitalas: kiekvienas žmogus, jo kompetencijos, išsilavinimas, kultūra
socialinis kapitalas: pasitikėjimu grindžiami žmonių tarpusavio ryšiai, priklausymas bendruomenėms ir tinklams, savitarpio pagalba.


Vienas iš svarbiausių projekto „Lyderių laikas 3“ siekiamų rezultatų – kokybiškai įgyvendinti 45 savivaldybių pokyčio projektus (3 regionuose per 3 srautus), kiekvienoje savivaldybėje į kūrybines komandas įtraukiant visas norinčias švietimo įstaigas ir NVO. Integralūs ir į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuoti projektai padės diegti tvarias, duomenimis grįstas vadybines praktikas, skatins mokinių bei mokytojų lyderystę, augins  švietimo lyderius.

 


 

LYDERIŲ LAIKAS  3  RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELYJE- DARŽELYJE ,,PASAKA"

2018 METŲ SPALIO MĖNESIO VEIKLA                                                                                                                                      

 

Laikas

Renginio, veiklos pavadinimas

Atsakingas

Kam? Kas?

Data

Val.

8,17,24,31

13.30

Lyderio laikas 3 mokymai: Sėkmingai besiugdantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikas"

Direktorė

Pavad. ugdymui

Albina Zakšauskienė

Kaip vaikas mokosi planuoti ką veiks ir ką išmoks – mokėjimo mokytis gebėjimai. (ŽNI ir lentelės).


  • Kaip ugdysime mokėjimą mokytis: tyrinėjimo gebėjimai.


Mokėjimo mokytis strategijos ugdant socialinės-emocinės kompetencijos gebėjimus;


Kaip ugdysime mokėjimą mokytis komunikavimo kompetencijoje: kalbinis ir literatūrinis raštinguma


2018 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLA

2018-12-10

                      Lapkričio 28 d. Rūdiškių vaikų lopšelyje-darželyje ,,Pasaka“ vyko ,,Lyderių laiko 3“ projekto renginys, skirtas rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Renginyje dalyvavo 30 auklėtojų iš įvairių rajono darželių ir gimnazijų, ugdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus.

Plačiau >>

 2018 METŲ GRUODŽIO MĖNESIO VEIKLA