14d93e 0b2f0a7a478fd6b8d2a68aee1c24871d.gif srz 244 46 75 22 0.50 1.20 0.00 gif srz


KVIEČIAME BALSUOTI UŽ MŪSŲ PROJEKTĄ


https://www.youtube.com/watch?v=Srupoz6Jgr0&;


list=PLuxHdDnqQMihN3axHrjjtdWUcZLE268mq&index=3


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „sTART PROJEKTAS“

KVIEČIAME Į SUSITIKIMUS 


SU DARŽELIO  PSICHOLOGE LINA RAMANAUSKAITE


2020 SAUSIO 22 DIENĄ 16.30 ,,ŽIOGELIŲ" GRUPĖS TĖVŲ SUSITIKIMAS

        SAUSIO 28 DIENĄ 16.30 ,,NYKŠTUKŲ" GRUPĖS TĖVŲ SUSITIKIMAS

        VASARIO 4 DIENĄ 16.30 ,,BITUČIŲ" GRUPĖS TĖVŲ SUSITIKIMAS

        VASARIO 11 DIENĄ 16.30 ,,KAČIUKŲ" GRUPĖS TĖVŲ SUSITIKIMAS

        VASARIO 18 DIENĄ 16.30 ,,BORUŽĖLĖS" GRUPĖS TĖVŲ SUSITIKIMAS

          VASARIO 25 DIENĄ 16.30 ,,GANDRIUKŲ" GRUPĖS TĖVŲ SUSITIKIMAS


 

PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE      

                                 

Aprašymas: Norint padidinti gyventojų pasitenkinimą Trakų rajono savivaldybės administracijos teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis švietimo paslaugomis bei asmenų aptarnavimu, būtina įgyvendinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones. Projekto įgyvendinimo metu numatyta optimizuoti Trakų rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų švietimo paslaugų procedūras, įdiegiant kokybės vadybos, teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo standartus, atliekant teisinio reglamentavimo bei veiklos organizavimo procesų patobulinimus, parengiant Piliečių chartiją bei sustiprinant darbuotojų kompetencijas, reikalingas pagerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei.

Įgyvendinant projektą bus gerinama Trakų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus veikla, susijusi su paslaugų ir asmenų aptarnavimu jas teikiant, ir , kurios teikia gyventojams tokias pačias viešąsias švietimo paslaugas, teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybė.

Projekto tikslas – padidinti gyventojų pasitenkinimą Trakų rajono savivaldybės administracijos teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis švietimo paslaugomis bei asmenų aptarnavimu. Užtikrinant gyventojams teikiamų viešųjų švietimo paslaugų kokybę, kuri atitiktų jų poreikius bei lūkesčius. Projekto veiklomis siekiama, kad paslaugų gavėjai ir teikėjai žinotų kokios paslaugų kokybės gali tikėtis bei reikalauti, o teikėjai kokios kokybės paslaugas užtikrinti.

Projekto uždavinys – pagerinti Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų bei asmenų aptarnavimo kokybę.

Planuojami projekto rezultatai:

  • Parengti ataskaitą su teisinio reglamentavimo dokumentacijos analize bei pateikti siūlymus dėl reglamentavimo korekcijų ir (ar) pakeitimų;
  • Patobulinti veiklos organizavimo procesus;
  • Įdiegti ISO kokybės vadybos metodą;
  • Įdiegti bendrą duomenų mainų sistemą;
  • Parengti paslaugų teikimo standartą;
  • Parengti asmenų aptarnavimo standartą;
  • Parengti Piliečių chartiją;
  • Suorganizuoti mokymus, viešojo valdymo institucijų darbuotojams, skirtus stiprinti teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas

Projekto biudžetas – 184.723,93 Eur., iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšos – 157.015,34 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 27.708,59 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2018 m. rugsėjis – 2021 m. rugpjūtis.