DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS

giphy

čia

 

 


 TEISĖS AKTAI IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KLAUSIMAIS

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 

VAIKO GEROVĖS VALSTYBĖS POLITIKOS KONCEPCIJA