INFORMACIJA APIE MOKYTOJŲ ATESTACIJĄ

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai

 

 Susipažinti su  mokytojų ir pedagoginių darbuotojų atestacijos 2018-2020 metų programa galite 

čia >>>

Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio ,,Pasaka" atestacijos programa 2018-2020 m.

 

Vardas, pavardė

Turima kvalifikacinė kategorija

Siekiama kvalifikacinė kategorija

Numatomas atestacinis posėdis

Albina Zakšauskienė

Auklėtojas

Vyresnysis auklėtojas

2018 kovas

Laura Abaravičienė

Auklėtojas

Vyresnysis auklėtojas

2020 spalis


 

 

Atestacinės komisijos posėdis numatomas 2018-12-18