INFORMACIJA APIE MOKYTOJŲ ATESTACIJĄ

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai

 

 Susipažinti su  mokytojų ir pedagoginių darbuotojų atestacijos 2018-2020 metų programa galite 

čia >>>

Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio ,,Pasaka" atestacijos programa

2018-2020 m.

 

Vardas, pavardė

Turima kvalifikacinė kategorija

Siekiama kvalifikacinė kategorija

Numatomas atestacinis posėdis

Albina Zakšauskienė

Auklėtojas

Vyresnysis auklėtojas

2018 kovas

Laura Abaravičienė

Auklėtojas

Vyresnysis auklėtojas

2020 spalis