PATIRTIES SKLAIDA

 

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,PASAKA” 

 2015 METŲ KOVO 10 D.  VYKO

 TRAKŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ

 

METODINĖ DIENA

  ,,IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ GEBĖJIMŲ UGDYMO METODŲ TAIKYMO PATIRTIS”

 

  Metodinės dienos tikslas: skleisti   ugdymo metodų taikymo patirtį, dalintis praktinėmis edukacinėmis idėjomis, skatinančiomis vaiko gebėjimų ugdymąsi.

 

 M1 M2

M3 M4

M5 M6

M9 M7

 


 

 IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ 

METODINĖ DIENA RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELYJE - DARŽELYJE ,,PASAKA"

 

2013 m. gegužės 16 dieną Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ bendruomenė organizavo metodinę dieną rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Pedagogai turėjo galimybę prisiminti Sekminių papročius: ,,Žiogelių“ ir ,,Gandriukų“ grupės vaikų ir pedagogų atviros veiklos tema ,,Sekminės: liaudies žaidimai, rateliai, dainos ir kita sakytinė tautosaka“. Auklėtojos Genovaitė Arbačiauskaitė, Nijolė Labanauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aldona Stalmačionokienė pristatė 2012-2013 mokslo metais įstaigoje vykdytą etnokultūrinį projektą ,,Močiutės skrynią atvėrus“. Lopšelio-darželio ,,Pasaka“ direktorės pavaduotoja ugdymui skaitė pranešimą ,,Ugdymo kokybės gerinimas integruojant etninės kultūros pagrindus“. Direktorė Danutė Kumparskienė pakvietė viešnias aplankyti grupes, pasidžiaugti bendruomenės sukurta ugdymosi aplinka. Renginio metu buvo diskutuojama, dalinamasi patirtimi, kaip kiekvieno darželio pedagogės naudojasi savo veikloje liaudies tautosaka, kokius liaudies papročius saugoja ir puoselėja, kaip į etnokultūros puoselėjimą yra įtraukiama šeima ir bendruomenė.

 

Metodinėje dienoje dalyvavo rajono Trakų rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Alina Jakonis.

 

 


 

 

APSKRITO STALO DISKUSIJA

,,UGDYMO KOKYBĖS GERINIMAS

INTEGRUOJANT ETNINĖS KULTŪROS PAGRINDUS"


2013 m. balandžio 4 dieną Rūdiškių vaikų lopšelyje - darželyje ,,Pasaka" vyko Respublikinė apskrito stalo diskusija ,,Ugdymo kokybės gerinimas integruojant etninės kultūros pagrindus". Į diskusiją sugūžėjo   septynios Lietuvos ,,Pasakos" darželių komandos: Šiaulių, Varėnos, Utenos, Prienų, Kauno, Rūdiškių ir  Elektrėnų mokyklos-darželio ,,Pasaka".  Aptarusios diskusijos klausimus Lietuvos ,,Pasakos" susivienijo  ir pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų "Pasaka" susibūrimo iniciatyva gimė 2012 metais kovo 29 Šiauliuose.

 

 

   Daugiau informacijos

http://www.facebook.com/pages/Lietuvos-ikimokyklinio-ugdymo-%C4%AFstaigos-Pasaka/236066983201997