„Sėkmės paslaptis ta, kad visi paprasti darbai padaromi nepaprastai gerai.“

Johnas D. Rockefelleris

 

 • Mokyklos taryba

    - pirmininkas; nariai: Tadeuš Pavlovskij, Renata Rusakovienė - sekretorė .... perrenkama 2019 m. sausio mėn.


 •  Diana Šeštokienė - pirmininkas; nariai: visi įstaigos pedagogai. Gražina Kerienė  - sekretorė.


 •  
      Pirmininkas - Vilma Vilkancienė - direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
     Nariai:
  Diana Šeštokienė -  direktorė, Aldona Stalmačionokienė -  priešmokyklinio ugdymo pedagogas,  Renata Rusakovienė -  socialinis pedagogas, Albina Zakšauskienė -  logopedas, Kristina Urbanovič- sveikatos priežiūros specialistas, Natalja Kulakovskaja -  PPT psichologas .

 • Vilma Vilkancienė - pirmininkas; nariai:  (nuo 2018-12-01) Diana Šeštokienė, Tatjana Mečkovska, Renata Rusakovienė, Laura Abaravičienė. • Viešųjų pirkimų komisija

     Pirkimų organizatorius - Onutė Zakšauskienė • Projektų koordinavimo grupės

     Sudaromos direktoriaus įsakymu.


 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacinė komisija 


Diana Šeštokienė - pirmininkas; nariai: Vilma Vilkancienė - sekretorė, Albina Zakšauskienė ( nuo 2018-12-01), Gražina Kerienė, tėvų atstovas.


 

                                                Darbo taryba

                                           Albina Zakšauskienė - pirmininkas

                                                                     - narys

                                                                     - narys


 

 Turto inventorizacijos ir nurašymo komisija

           Vida Kupinienė - pirmininkas; nariai - Janina Lysenko; Alina Sidorovič


.

 Dokumentų ekspertų komisija

     Janina Lysenko - pirmininkas; nariai: , Alina Sidorovič, Genovaitė Arbačiauskaitė (nuo 2018-12-01) 


Strateginio plano rengimo darbo grupė


     Diana Šeštokienė - pirmininkas; nariai: Vilma Vilkancienė, Albina Zakšauskienė, Gražina Kerienė,  Onutė Zakšauskienė.