Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. 

Mokytojų taryboje dirba visi darželio pedagogai.

Pirmininkas–  direktorė   Diana Šeštokienė;  

Sekretorius– auklėtoja - Gražina Kerienė.


Mokytojų tarybos pagrindinės funkcijos:

  •    - Inicijuoja organizacijos kaitos procesus.
  •    - Formuoja ir koreguoja strateginius ir metinius veiklos tikslus.
  •    - Analizuoja ugdymo rezultatus.
  •    - Svarsto ugdymo ir metinių veiklos programų įgyvendinimą.
  •    - Analizuoja, kaip įstaiga vykdo veiklos ir ugdymo programas.

 

 Mokytojų tarybos nutarimai ir direktoriaus įsakymai