IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą tvarką nustato savivaldybė.  Mūsų įstaigoje ikimokyklinis

ugdymas teikiamas vaikams nuo 1m. 6 mėn. iki 6 metų. Ikimokyklinio ugdymo programą vykdo 5

grupės.


Tėvai, norintys leisti vaiką į pasirinktą ikimokyklinio ugdymo įstaigą, turi rašyti prašymą 

ikimokyklinės įstaigos vadovui.  Tėvų prašymai yra užregistruojami.


Prieš pradėdami leisti vaiką tėvai su ikimokyklinio ugdymo įstaiga pasirašo sutartį. Sutartyje

susitariama dėl ugdymo programos, specialistų, kitų ugdymo sąlygų, apibrėžiamos šalių teisės ir

įsipareigojimai.  Pereinant iš ikimokyklinio ugdymo grupės į priešmokyklinę, pasirašoma nauja

sutartis.

Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais tėvai turi pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą.

Į grupę draudžiama vesti sergančius vaikus. Vaikui sunegalavus įstaigoje, jis atskiriamas nuo kitų vaikų iki atvyksta jo tėvai.

Po ligos vaikas gali būti priimtas į įstaigą tik tada, kai tėvai (globėjai) pateikia gydytojo pažymą.

 


TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas

 Įsakymas dėl ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo

 Dėl privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo ir  Ikimokyklinio ugdymo rekomendacijų pristatymas

https://www.youtube.com/watch?v=ot6AyF3rsI8

 


 

Filmas „Darželis, kuriame gera visiems“