PEDAGOGŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ SĄRAŠAS 2019-2020 M.M.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Genovaitė Arbačiauskaitė

auklėtoja

vyresnysis auklėtojas

Vida Kupinienė

auklėtoja

auklėtojas

Regina Baranovska

auklėtoja

vyresnysis auklėtojas

Tatjana Mečkovska

auklėtoja

vyresnysis auklėtojas

Aurelija Čiupalaitė

auklėtoja studijuoja
Vilija Bendoraitienė auklėtoja -
Ingrida Karčiauskaitė priešmokyklinio ugdymo pedagogė auklėtojas

 Lucija Kasperavičienė

 auklėtoja

 auklėtojas
Dovilė Kazlauskaitė auklėtoja  studijuoja
Elvyra Karpičienė auklėtoja

studijuoja

Laura Abaravičienė

auklėtoja

auklėtojas

Gražina Kerienė

muzikos mokytoja

vyresnysis mokytojas

Tomas Marcinkevičius

neformaliojo ugdymo pedagogas

 -

Renata Rusakovienė

socialinė pedagogė, auklėtoja


Albina Zakšauskienė logopedė, specialusis pedagogas -
 Danguolė Čiupalienė auklėtoja  -
 Lina Ramanauskaitė psichologė
Vilma Vilkancienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

auklėtoja


auklėtojas metodininkas