PEDAGOGŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ SĄRAŠAS 2019-2020 M.M.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Genovaitė Arbačiauskaitė

auklėtoja

vyresnysis auklėtojas

Vida Kupinienė

auklėtoja

auklėtojas

Regina Baranovska

auklėtoja

vyresnysis auklėtojas

Tatjana Mečkovska

auklėtoja

vyresnysis auklėtojas

Aldona Stalmačionokienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

vyresnysis auklėtojas

Vilija Bendoraitienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė -
Ingrida Karčiauskaitė priešmokyklinio ugdymo pedagogė auklėtojas
Alina Sidorovič auklėtoja vyresnysis auklėtojas

 Lucija Kasperavičienė

 auklėtoja

 auklėtojas
Dovilė Kazlauskaitė auklėtoja
Elvyra Karpičienė auklėtoja

-

Laura Abaravičienė

auklėtoja

auklėtojas

Gražina Kerienė

muzikos mokytoja

vyresnysis mokytojas

Tomas Marcinkevičius

neformaliojo ugdymo pedagogas

 -

Renata Rusakovienė

socialinė pedagogė, auklėtoja


Albina Zakšauskienė logopedė -
 Danguolė Čiupalienė specialioji pedagogė  -
 Lina Ramanauskaitė psichologė
Vilma Vilkancienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

auklėtoja


auklėtojas metodininkas