Atviri duomenys


Atviri duomenys yra laisvai prieinami Rūdiškių vaikų lopšelio -  darželio ,,Pasaka"  

informacinėse sistemose sukaupti duomenys ar jų dalis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai

naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis,

kuriomis buvo gauti.

 


 

Administracinės informacijos skyriaus duomenys


Ugdymo programos


Ugdymo planai


⬤ Veiklos planai


Informacinė medžiaga apie ugdomąją veiklą

Bendradarbiaukime
 
Turite pastabų ar pasiūlymų dėl šiuo metu publikuojamų atvirų duomenų?
 
Norite pasitarti dėl techninių galimybių ar kitų su duomenų panaudojimu susijusių klausimų?
 
Turite lūkesčių dėl atvirų duomenų arba nori išaiškinti naujų, aktualių duomenų atvėrimo galimybes, kviečiame kreiptis el. paštu


  Rūdiškių vaikų lopšelio -  darželio ,,Pasaka"   informacinėje  sistemoje  gauta informacija

negali būti iškraipoma ir (arba) naudojama siekiant tiesiogiai reklamuoti produktus ar 

paslaugas arba siekiant sudaryti prielaidą, kad produktas ar paslauga yra institucijos remiami

ar kitaip skatinami, taip pat naudojama neteisėtais, nedorais, apgaulingais, nesąžiningais

tikslais ar remiant tokius tikslus ir naudojama taip, kad klaidintų trečiuosius asmenis.Naudojant duomenis būtina nurodyti informacijos šaltinį ir datą, kada informacija buvo gauta,

taip pat užtikrinti, kad nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai.

 


 

 DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS

giphy

čia   ĮSAKYMAI VEIKLOS KLAUSIMAIS

 

 


 TEISĖS AKTAI IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KLAUSIMAIS

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS


PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 

VAIKO GEROVĖS VALSTYBĖS POLITIKOS KONCEPCIJA


 


https://data.europa.eu/euodp/sites/all/themes/openDataPortalTheme/images/odp_lt.png