AR VAIKAS PASIRENGĘS MOKYKLAI

Šie klausimai, leidžiantys apžvelgti vaiko pasiruošimą mokyklai, rodo vaiko bendrų mokyklinių žinių

lygį bei adaptacijos galimybes pirmąjį pusmetį mokykloje. Tačiau šie klausimai nematuoja vaiko

gabumų ir protinių galių. Jei į daugumą pateiktų klausimų atsakėte teigiamai, tai jūsų vaikas yra

visiškai pasirengęs mokyklai ir didesniu mokymosi ir adaptacijos problemų nekils.


PAŽINTINĖ KOMPETENCIJA

 • Ar vaikas turi susiformavusį formos suvokimą?

 • Užduotis: nupiešk lape keturkampį / trikampį / apskritimą.


 • Ar vaikas suvokia, pažįsta skaičius?

 • Užduotis: nupiešk tris obuolius / dvi gėles / penkis kamuolius ir pan.


 • Ar vaikas  turi  dydžių suvokimą?

 • Užduotis: nupiešk keturis obuolius, vienas iš jų turi būti didžiausias / du vienodo dydžio / vienas mažiausias ir pan.


 • Ar vaikas supranta eiliškumą daiktų eilėje?

 • Užduotis: nupiešk tris mašinas, vidurinė turi būti geltona / pirmoji turi būti raudona / paskutinė mėlyna.


 • Ar vaikas supranta padėtį erdvėje?

 • Užduotis: padėk kamuolį ant/ po/ už/ prie kėdės, nunešk į kambario centrą (vidurį)/ į kampą.


 • Ar vaikas geba išlaikyti dėmesį ir prisiminti ilgesnes instrukcijas?

 • Užduotis: Nupiešk tris gėles. Vidurinė gėlė didžiausia. Prie jų skraido drugelis. Šviečia saulė. Sklando debesėlis.


 • Ar vaikas sugeba dalis sujungti į visumą, ją suprasti?

 • Užduotis: vaikui leiskite sudėti dėlionę nuo 10 iki 20 detalių. Ar jis sugeba surinkti visą dėlionę be pašalinių pagalbos?


 • Ar vaikas suvokia žmogaus kūno schemą?

 • Užduotis: nupiešk žmogų.

 • Svarbu, kad vaikas nupieštų pagrindines kūno dalis. Piešinio kokybė gerėja, jei vaikas piešia ir kitas
 •  kūno dalis kaip pirštai, ausys, blakstienos, puošia pridėtinėmis detalėmis.


 • Ar vaikas noriai kopijuoja, perpiešia įvairius objektus?

 • Užduotis: pateikite vaikui perpiešti nesudėtingus namo, žmogaus piešinukus (kurie gali būti jūsų nupiešti).


 • Ar vaikas atpažįsta garsus (raides) garsų eilėje?
 • Tai parodo vaiko girdimąjį suvokimą.
 • Užduotis: aš sakysiu raides, o tu pasakyk „taip“, kai išgirsi O raidę.

 •  
 • Ar vaikas gali išskiemenuoti paprastus (dviskiemenius, triskiemenius) žodžius?

 • Užduotis: namas – saulė – ratas – broliukas ir pan.


SOCIALINĖ KOMPETENCIJA

 • Ar noriai žaidžia grupinius žaidimus su kitais vaikais (namais, parduotuvėmis, karą, gaudynių,

 •  slėpynių, stalo žaidinus ir pan.)?


 • Ar dalinasi žaislais ir kitais daiktais su vaikais neįsiveldamas į konfliktus.


 • Užjaučia ir būna paslaugus įskaudintiems, negaluojantiems?


 • Pasisveikina, atsisveikina su suaugusiais?


 • Vykdo dauguma suaugusiųjų prašymų, siūlosi padėti atliekant darbus?SAVIREGULIACIJOS KOMPETENCIJA

 • Ar vaikas susikaupia ties jį dominančia veikla ilgesnį laiko tarpą ?


 • Užduotis ir įvairius darbus atlieka susikaupęs ir iki galo?


 • Ar vaikas savo neigiamas emocijas išreiškia socialiai priimtinu būdu (vaikas nedaužo ir nelaužo
 •  savo
 •  ir kitų žmonių daiktų, nesimuša, sugeba suvaldyti stiprius išgyvenimus, pykčio priepuolius,
 • ieško
 •  problemos sprendimo galimybių ir pan.)


SAVITVARKOS ĮGŪDŽIAI (SAVARANKIŠKUMAS)

 • Ar vaikas pats apsirengia ir užsisega drabužius.

 • Visiškai apsitarnauja tualete.

 • Užsitepa sumuštinį, įsipila atsigerti.

Kaip paruošti vaiką mokyklai?  

KITI STRAIPSNIAI

1. http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/vaiku-brandumas-mokyklai-ir-ugdymo-galimybes/3718

2. http://www.delfi.lt/gyvenimas/namai_ir_seima/patarimai-tevams-kaip-padeti-pasirengti-mokyklai-busimam-pirmokui.d?id=63847438

 3. http://www.lrytas.lt/-13406161881339602108-kaip-paruo%C5%A1ti-vaik%C4%85-mokyklai.htm