TIKSLAI:

- informacijos  ir pedagoginių žinių apie vaikų ugdymą teikimas  darželį lankančių vaikų tėvams;

-  siekimas tėvų dakyvavimo švietimo politikos  ir ugdymo įstaigos valdyme, teikiant pasiūlymus ir priimant sprendimus;

- paramos šeimai teikimas, siekiant padėti auginti sveikus ir išsilavinusius vaikus bei užtikrinti švietimo plėtotę.


DARŽELIO SVETAINĖJE INFORMACIJOS APIE UGDYMĄ GALITE RASTI: