TIKSLAI:

- informacijos  ir pedagoginių žinių apie vaikų ugdymą teikimas  darželį lankančių vaikų tėvams;

-  siekimas tėvų dakyvavimo švietimo politikos  ir ugdymo įstaigos valdyme, teikiant pasiūlymus ir priimant sprendimus;

- paramos šeimai teikimas, siekiant padėti auginti sveikus ir išsilavinusius vaikus bei užtikrinti švietimo plėtotę.


DARŽELIO SVETAINĖJE INFORMACIJOS APIE UGDYMĄ GALITE RASTI:


  • Pasirengimas darželiui

  • Pasirengimas mokyklai

  • Straipsniai ir nuorodos

  • Teisinė informacija

 • Ikimokyklinis ugdymas
  Priešmokyklinis ugdymas
 •  

 • KVIEČIAME TĖVUS SIŪLYTI VIENAS KITAM ĮDOMIUS STRAIPSNIUS, KNYGAS.
 • INFORMACIJĄ, KURIĄ NORĖTUMĖTE PASIDALINTI, PATEIKITE DIREKTORĖS PAVADUOTOJAI UGDYMUI.