PROGRAMOS ,,DARNI MOKYKLA“

 

INFORMACIJA

 

DARNI MOKYKLA 2019 - 2020  m. m. 

labasteveliai

SAUSIO MĖNESĮ KVIEČIAME SUDALYVAUTI SU ŠEIMA PROJEKTE

,,KŪRYBA KITAIP"

Projekto tikslas: Ugdyti vaikų supratimą, kad pasirinkdamas kūrybai gamtines ar antrines žaliavas gali prisidėti prie planetos išsaugojimo.

funny-colorful-numbers-set-kids-font-vector-20487961

Sausio mėnėsio tema: ,,Skaičiai Kitaip".

Kviečiame su šeima iš įvairių priemonių gaminti skaitmenis nuo 0 iki 9. Skaičių dydis  įvairus, iki A4 dydžio. Skaičių lauksime iki sausio 30 d. Tada su vaikais iš kų kursime skaičių seką.


Labai labai kviečiame prisijungti.

 

 

NEPAPRASTA EGLUTĖ  RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,PASAKA“

 

 

   Siekdama skatinti bendruomeniškumą ir ugdyti darnios gyvensenos įpročius bei šviesti žmones apie tvarius, aplinkai ir visuomenei vertingus pasirinkimus, Rūdiškių vaikų lopšelio- darželio ,,Pasaka“ ,,Darnios mokyklos“ komanda 2019 m. gruodžio mėnesį pakvietė darželį lankančių vaikų šeimas prisijungti prie akcijos ,, Kalėdinio žaisliuko dirbtuvės 2019“. Akcija vyksta jau antrus metus. Kalėdiniai žaisliukai buvo kuriami iš antrinių žaliavų. Ši akcija yra įrodymas, kad naudodami antrines žaliavas galime puikiai papuošti savo aplinką šventėms. O kur dar džiaugsmas, kurį patyrė kartu dirbantys vaikai ir tėveliai. Komanda surengė loteriją ir apdovanojo prizais po 3 loterijos laimėtojus iš kiekvienos grupės.

 

 

,,Darnios mokyklos“ komandos kordinatorė

 

Ingrida Karčiauskaitė


2
 

 

 

          Nuo lapkričio mėnesio pradedame dalyvauti programoje ,,Darni mokykla". 

 

Mūsų  parengtą planą galite rasti ČIA

 

 

Darnaus vystymosi įgūdžių programa DARNI MOKYKLA pradeda ketvirtąjį veiklos sezoną.

 

Tikslai:

- Sutelkti mokyklos bendruomenes Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslų įgyvendinimui;

- Integruoti darnaus vystymosi švietimo temas į kasdienį ugdymo procesą;

- Skatinti bendruomeniškumą ir stiprinti darnias mokyklų, ikimokyklinių įstaigų ar ugdymo centrų   bendruomenes.

 

 

DARNI MOKYKLA 2017 - 2018  m. m.

f7fd115f36df07f3c22b52411af683b8

20180430 154229

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2017-2018 M.M.

IMG 1459

IMG 1458

ŽEMĖS DIENA 2017 KOVO 20 DIENA


DSCN0303 DSCN0306

Kūrybinis šeimų konkursas iš antrinių žaliavų

,,KURIAME ORKESTRĄ"

20170323 152930 DSCN9594

 

AKCIJA ,,MĖNUO BE BALTO POPIERIAUS LAPO"

Mūsų vaikų darbelius ir prie akcijos prisijungusių darželių vaikų darbelius galima rasti:

akcija 2017

https://www.facebook.com/Pasakosakcija/

20170323 151709 DSCN9639

 


 

DARNAUS VYSTYMOSI ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO PROGRAMA

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kviečia dalyvauti 2017 metų Darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programoje „Darni Mokykla“, kurios tikslas – ugdyti visuomenės sąmoningumą, suteikiant žinių ir gebėjimų reikalingų kurti tvarias ugdymo įstaigų bendruomenes, gebančias veiksmingai valdyti ir naudoti išteklius, derinant aplinkos apsaugą, socialinį teisingumą ir ekonomikos vystymąsi.

 

Apie programą:

 • Nuo 2014 metų dalyvavo > nei 100 mokyklų ir ~ 20000 moksleivių.
 • 2015 m. Švedijos apdovanojimuose „Swedish Business Awards“ ji buvo pripažinta geriausia metų socialinės atsakomybės iniciatyva.
 • Tai nauja, patraukli ugdymo forma moksleiviams, įgalinanti kurti darnią ugdymo įstaigos bendruomenę, padedanti formuoti į darnų vystymąsi orientuotus vaikų ir jaunimo mąstymą ir elgesio įgūdžius.
 • Dalyvaujanti ugdymo įstaiga išsiaiškina jos daromą poveikį aplinkai ir atranda argumentus įgyvendinti priemones, leidžiančias sutaupyti šimtus ar net tūkstančius eurų.

 

2017 metais:

 

 • Įvadinis programos pristatymo renginys
 • Mokymai (3 webinarai)
 • Akcijos:
 • „Žemės diena“ (kovo 20 d.)
 • „Diena be automobilio“ (rugsėjo 22 d.)
 • „Pasaulinė aplinkos apsaugos diena“ (birželio 5 d.)
 • „Žaliuko diena“ (gegužės 19 d.)
 • 2 konkursai moksleiviams
 • Ugdymo įstaigų iniciatyvos
 • Finalinis įsivertinimo renginys

 

 

Ugdymo įstaigos, dalyvaudamos programoje „Darni mokykla“ ir įgyvendindamos veiksmų plane nusimatytas veiklas, pagal surinktą taškų skaičių gali gauti atitinkamus sertifikatus:

 

Žalią

Sidabrinį

Auksinį

kai įgyvendinti privalomi ir pasirinkti veiksmai ir iš viso surinkta ne mažiau nei 150 taškų

kai įgyvendinti privalomi ir pasirinkti veiksmai ir iš viso surinkta ne mažiau nei 250 taškų

kai įgyvendinti privalomi ir pasirinkti veiksmai ir iš viso surinkta ne mažiau nei 400 taškų

 

Žaliasis sertifikatas parodo, kad ugdymo įstaiga įsipareigojo ir žengė pirmuosius svarbius žingsnius darnios bendruomenės kūrimo link. Tuo tarpu Auksinis sertifikatas parodo, kad ugdymo įstaiga padarė didelę pažangą įgyvendindama darnaus vystymosi iniciatyvas ir yra lyderė nacionaliniu mastu.

 

Taškai bus skiriami už veiksmus, atitinkančius Programos organizatorių nustatytus kriterijus.

 

 

TAPOME ,,DARNIOS MOKYKLOS"   PROJEKTŲ KONKURSO 2016 METAIS NUGALĖTOJAIS

apdovanojimas

VEIKLOS ATASKAITA 2016 METAI

 

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,PASAKA”

 EKOLOGINIO PĖDSAKO MAŽINIMAS

,,Žalioji komanda” išanalizavusi situaciją ir pasitarusi su mokyklos bendruomene, nutarė imti gerinti darnaus mobilumo ir atliekų rūšiavimo sritis. Dėmesys šioms sritims padėjo didinti bendruomenės narių aplinkosauginį sąmoningumą. Projekto metu skatinome vaikus ir šeimos narius prisiimti įsipareigojimus savo bendruomenės atžvilgiu.

 Mokyklos pasirinkto rodiklio Darnus mobilumas gerinimo veiksmai

Akcija ,,Auginu medį” - skirta darniam keliavimo būdui paskatinti. Skatinome tėvus leisti vaikui į darželį atvažiuoti su savo dviratuku ar paspirtuku. Tuo pačiu tėveliai ar kiti šeimos nariai buvo paskatinti keliauti ne automobiliais. Akcijos eigą vaikai fiksavo lentelėse nuo gegužės 9 iki 25 dienos, kasdien pasižymėdami, kuo keliauja į darželį. Kasdien prie darželio ,,būriavosi” 10-15 dviratukų ir paspirtukų. Dalis tėvelių ateidavo su dviratukais pasiimti vaikų vakarais ir taip grįždavo pėsčiomis. Buvo šeimų, kurios gyvendamos toli nuo darželio, palikdavo mašiną tolėliau ir nors dalį kelio ateidavo į darželį pėsčiomis. Į akciją įsijungė ir 5 darželio darbuotojai, kurie paprastai į darbą atvažiuodavo mašina, nors tam būtinumo ir nebuvo.

 

9 akcijos fiksavimo lapai

 

   Pasitelkę komandos narius organizavome talką darželio kieme, kurios metu ant palei darželį einančio keliuko įrengėme dvipusio eismo kelią važinėtis dviratukais, žaisti ,,kelionių” žaidimus su dviratukais. Galimybė žaisti kieme su dviratukais buvo nemaža paskata atvažiuoti į darželį ne mašina. O jeigu tam rytais nebūdavo laiko, tai ryte atvežę dviratukus su mašina vakare parkeliaudavo pėsčiomis.

 

     Darželio kieme organizavome dviratukų ir paspirtukų šventę. Jos metu įvyko ir susitikimas su policijos darbuotojais, pasikartojome ne tik važinėjimosi dviračiais taisykles, bet ir kalbėjome, kad važinėjimas dviračiais padeda saugoti mūsų žemę nuo oro taršos.     Dviračių skambučiais vienu metu ,,pasakėme” – ,,Važiuoji dviračiu – saugai gamtą”. Akcijos dalyviai buvo apdovanoti balionais.

 

         Mokyklos pasirinkto rodiklio atliekų susidarymo mažinimas gerinimo veiksmai

 

   Stebėjimai. Talkos metu su tėveliais susitvarkėme atliekų surinkimo ir rūšiavimo aikštelę. Projekto įgyvendinimo metu   vaikai stebėjo, kiek greitai yra prikraunami konteineriai, stengėsi rūšiuoti popierių, plastiką, svarstė, ką daryti, kad atliekų būtų mažiau. Popierines atliekas naudojome įvairiems darbeliams, žaidimams.

 

     Balandžio mėnesį organizavome akciją ,,Mėnuo be piešimo lapo”. Akcijos metu kūrybai nesinaudojome piešimo popieriumi, o kurėme darbelius panaudodami antrines žaliavas, pakuočių atliekas.

 

 1 akcijos logotipai

  

    Prie akcijos pakvietėme prisijungti savo draugus iš kitų darželių. Reikėjo savo kūrybinį darbelį nufotografuoti ir atsiūsti mums, o mes fotografijas sukėlėme į Facebook puslapį Akcija ,, Mėnuo Be Balto Popieriaus Lapo" (https://www.facebook.com/Pasakosakcija/?fref=ts ).

 

Akcijos prasmė: taupydamas popierių-saugai mišką. Akcijoje dalyvavo Trakų rajono Lentvario lopšelis-darželis "Silas", "Ežerėlis", Onuškio vaikų darželis, Lentvario " Versmės" gimnazijos darželis. Kretingos lopšelis-darželis "Pasaka", Vilkaviškio l/d "Pasaka", Marijampolės vaikų l/d "Pasaka".


2 akcijos tinklalapis

 

Prie akcijos prisijungė ir šeimos. Kartu su vaikais namie kūrė namus iš kartoninių dėžių. Buvo pastatytas visas miestas. Geresnio vardo nesugalvojome. Liko pavadinimas Naujosios Rūdiškės.

 

Šeimų darbas buvo sudėtas į Facebook paskyrą ,,Kuriame nepaprastą miestą”. (https://www.facebook.com/Kuriame-Nepaprast%C4%85-Miest%C4%85-1602704410019615/?ref=ts&;;fref=ts ). Skatinime balsuoti už įdomiausius darbus.

 

    Akcijos metu vaikai piešė, spalvino online, naudojosi piešimo programomis. Sukurtus piešinėlius išsaugojome.

 

 8 piešiniai piešimo programa

   Rezultatai

* Pasirinktų rodiklių numatytos veiklos (darbelių kūrimas iš antrinių žaliavų, miesto kūrimas su šeima iš dėžių, šventė su policijos darbuotojais, akcijos ir jų rezultato siekimas, žaidimai kieme) buvo patrauklios vaikams, skatino vaikų kūrybiškumą, sumanumą, atsakingumą. Per meninę veiklą, judėjimą, žaidimą padėjo parodyti vaikams gamtos saugojimo būdus;

 • *Savo veiklose pritaikėme ugdymo inovacijas - naudojome veiklos sklaidai socialinius tinklus, naudojomės galimybe piešti online, piešimo programa;


 • *Įtraukėme šeimas, jų gimines, draugus. Balsavimas Facebook paskyroje ,,Kuriame nepaprastą miestą” rodo, kad balsavo 1089 žmonės. Iš viso peržiūrų 4056.


 • *Įtraukėme 4 Trakų rajono darželius ir 3 respublikos darželius. Juose buvo kalbama apie ,,Darnios mokyklos” programą, gamtosauginius dalykus. Bendravome, džiaugėmės vieni kitų darbais per Facebook paskyrą ,,Mėnuo be balto popieriaus lapo”.


 • *Įgyvendinome ne tik ugdymo įstaigai, bet ir jos aplinkinei bendruomenei naudingas veiklas: organizavome dviratukų ir paspirtukų šventę, kurioje dalyvavo ir darželio nelankantys vaikai. Dviračių skambučiais vienu metu ,,pasakėme” – ,,Važiuoji dviračiu – saugai gamtą”. Priminėme pries vasarą vaikams važinėjimosi dviračiais taisykles. Tėvai vaikščiojo daugiau pėsčiomis – tai be abejonės gerino jų sveikatingumą.


 • *Su tėvų pagalba įsirengėme žaidimų su dviračiais taką (gatvę).


 • *Parengėme projekto pristatymą, įkėlėme jį į Yutube. Straipsnyje, kuris patalpintas svetainėse www.trakai.lt, http://www.trakuspt.lt/index.php/lt-lt/, http://www.rudiskiupasaka.lt/  išviešinome savo vykdytas veiklas ir „Darnios Mokyklos“ Programą.


 • *Parengtas projekto ataskaitos filmukas https://www.youtube.com/watch?v=1mTTJ2Rd_P8&;;feature=youtu.be

 

 Projekto sėkmės rezultatas kurio siekiame- ir toliau plėtojamos projekto veiklos. Žiemos metu bus bandoma nuo dviratukų persėsti į rogutes.

   Abu pasirinkti rodikliai prisideda prie vaiko nuostatos saugoti ir globoti aplinką ugdymo ir yra įtraukti į lopšelio-darželio Ikimokyklinio ugdymo programos ,,Mažojo žmogučio link” ugdymo turinį.

         Programos kordinatoriai:

 Albina Zakšauskienė, Nijolė Labanauskienė,Vilma Vilkancienė

 

zaliojo kilimo apdovanojimai

 

TAPOME ,,DARNIOS MOKYKLOS" DALYVIAIS: MŪSŲ PASKYRA PROGRAMOJE

http://lvjc.lt/projekto-darni-mokykla-dalyviu-anketos-vilniaus-regionas/#Rudiskiu-pasaka


PROGRAMA ,,DARNI MOKYKLA"

DARNI

Programos „Darni Mokykla“ tikslas – ugdyti visuomenės sąmoningumą, suteikiant žinių ir gebėjimų, reikalingų kurti darnias ugdymo įstaigų bendruomenes, gebančias veiksmingai valdyti ir naudoti išteklius, derinant aplinkos apsaugą, socialinį teisingumą ir ekonomikos vystymąsi.

Programoje dalyvaujančios mokyklos turi įvertinti, kokį poveikį jos daro supančiai aplinkai (kokį ekologinį pėdsaką palieka) ir, išradingais būdais prisidėdamos prie aplinkos tausojimo, per metus šiuos rodiklius kaip įmanoma pagerinti. Ekologinį pėdsaką mokyklos matuoja pagal 7 kriterijus: elektros energijos, šiluminės energijos, vandens ir maisto suvartojimą, išmetamų atliekų kiekį, transporto ir mobilumo poreikius bei aprūpinimą darbo priemonėmis.

Programos trukmė: 1 metai. (nuo 2015 m. spalio iki 2016 m. spalio).

 1. Pristatomasis programos renginys
 2. Mokymai programos dalyviams
 3. Ekologinio pėdsako tyrimas
 4. Ekspertų vertinimas
 5. ,,Darnios mokyklos“ kūrimo kampanija
 6. Baigiamasis programos apdovanojimų renginys

 Programos iniciatoriai: Lietuvos vaikų ir jaunimo centras ir Švietimo ir mokslo ministerija

Partneriai: UB LESTO, Pakuočių tvarkymo organizacija, CIVITAS activity fund, Mano būstas, UNO PARKS ir kiti.

Programą palaiko: Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos aplinkos apsaugos ministerija, Lietuvos susisiekimo ministerija.

DARŽELYJE UŽ PROGRAMOS VYKDYMĄ ATSAKINGI:

Koordinatorė: direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė

Projekto vykdymą grupėse kordinuoja: auklėtoja Albina Zakšauskienė.

Projektą viešina, projekto medžiagą susistemina - auklėtoja Nijolė Labanauskienė

DARNI REMIA

 

TĖVŲ DĖMESIUI...

 

AKTYVI AKCIJOS

 ,,SAVAITĖ BE BALTO POPIERIAUS LAPO“

 FEISBUKO PASKYRA

 https://www.facebook.com/Pasakosakcija/

 PAŽIŪRĖKITE

 PASPAUSKITE ,,PATINKA“  PASIDALINKITE SU DRAUGAIS  PARAŠYKITE KOMENTARĄ.

 MŪSŲ AKCIJA, FEISBUKO PASKYRA

 DALIS DALYVAVIMO PROGRAMOJE,,DARNI MOKYKLA“

 PASISTENKITE, PALAIKYKITE MŪSŲ IDĖJĄ, PASKATINKITE TAI DARYTI SAVO DRAUGUS.

VAIKAI IR ŽALIOJI KOMANDA

 

 ****************

 

GERBIAMI TĖVAI.

 

DĖKOJAME KAS PRISIJUNGĖTE PRIE KVIETIMO IR KARTU SU VAIKAIS GAMINOTE IŠ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ NAMUS.

 

NAMUS DAR GALITE KURTI IKI GEGUŽĖS 15 DIENOS. ŠIUO METU KURIAMAS FEISBUKO PUSLAPIS, KURIAME JŪS GALĖSITE GROŽĖTIS SUKURTAIS NAMAIS IR UŽ JUOS BALSUOTI. TUO PAČIU RINKSIME SAVO SUKURTAM MIESTUI VARDĄ.

 

DARNIOS MOKYKLOS PROGRAMA TURI DAR VIENĄ KVIETIMĄ.

 

KVIEČIAME

 GEGUŽĖS 9-25 DIENOMIS

 KELIAUTI Į DARŽELĮ IR NAMO PĖSTUTE AR SU DVIRAČIAIS.

 GRUPĖSE VYKSTA ŽAIDIMAS ,,AUGINU MEDĮ“,

 KURIO TIKSLAS - PASKATINTI ATSISAKYTI KELIONIŲ AUTOMOBILIU IR KELIAUTI PĖSČIOMIS AR SU DVIRAČIAIS.

 PADĖKIME VAIKAMS AUGINTI MEDĮ, NES KIEKVIENĄ RYTĄ, VAIKAS, ATĖJĘS Į DARŽELĮ, ŽYMISI KAIP ATKELIAVO (PĖSČIOMIS, SU DVIRAČIU, VISUOMENINIU TRANSPORTU AR LENGVĄJA MAŠINA). DAUGIAUSIA KELIAVUSIŲ GAMTAI DRAUGIŠKU BŪDU LAUKIA PRIZAI. PRIZUS GAUS IR GRUPĖ, KURIOS VAIKAI DRAUGIŠKIAUSI GAMTAI.                 /ŽALIOJI KOMANDA/