esfa

8ae6fd81afd4c83039d87e55e2ae9b65 thinking-animated-clipart 230-337

 

REKLAMA

,PLAKATAS

Mąstymas yra daugialypė įgūdžių nuostatų visuma, padedanti pažinti save ir aplinką, kurti, keistis žinojimu.

Atskirus mąstymo įgūdžius būtina lavinti tikslingomis veiklomis jau ankstyvajame amžiuje nuolatos išlaikant vaiko gabumus ir pažangą atitinkantį iššūkių lygį

 

3Mąstymo-kultūros-ugdymo-taškai

Mąstymo kultūros ugdymo mokyklos ašis – šeši pradiniai taškai, kurie apima svarbias mąstymo mokyklos sritis: vaizdinius įrankius (mąstymo žemėlapiai, schemos, mąstymo kepurės), asmenybės ir charakterio formavimą (charakteriai, požiūriai, nuostatos, mąstymo įpročiai), mąstymo gebėjimus (atviras ir tikslus kognityvinių gebėjimų naudojimas), mokymąsi bendradarbiaujant (bendradarbiavimas tarp besimokančiųjų porų, grupių, mokyklų ir tarptautiniuose tinkluose), reflektyvų klausinėjimą (aukštesnio lygio klausimai ir klausymosi gebėjimai) bei ugdymo(si) aplinkos pritaikymą (fizinių erdvių pritaikymas ir išteklių panaudojimas).

MĄSTYMO ĮPROČIAI

Darželis nusprendė pradėti mąstymo įpročių diegimą nuo šių svarbiausių įpročių.

MAS

MĄSTYMO ĮRANKIAI1. MĄSTYMO ŽEMĖLAPIAI

 Vienas iš inovatyvių ugdymo(si) būdų, naudojamų mūsų įstaigoje, – mąstymo žemėlapiai.

Mąstymo žemėlapiai – tai vaizdinis ugdymo(si) įrankių rinkinys, padedantis pačiam vaikui susikurti, suprasti ir įsisavinti temą bei generuoti idėjas. 

Žemėlapį renkamės pagal tai, kokio mąstymo proceso ugdomojoje veikloje reikia:


* atpažinti,

* apibūdinti,

* palyginti,

* grupuoti,

* sudaryti seką,

* ieškoti analogijų,

 * išskaidyti visumą į dalis,

*rasti priežasčių ir pasekmių ryšius.  

 


mastymo zemelapiai new


MŪSŲ PATIRTIS NAUDOJANT MĄSTYMO ŽEMĖLAPIUS

ČIA


dream-child-clip-art-thinking-man-thumbnail

2. ŠEŠIOS  BONO MĄSTYMO KEPURĖS

Kūrybinių  sprendimų  ieškantiems  žmonėms  psichologas E. de Bonas sukūrė mąstymo lavinimo metodiką (de Bono Thinking), kuri skatina apmąstyti idėjas ir padeda ugdyti socialinius ir kognityvinius gebėjimus. Sistema grindžiama įvairias funkcijas atliekančių praktiškų mąstymo įrankių (de Bono „kepurės“) panaudojimu. Pagrindinis tikslas –praplėsti suvokimo gebėjimus, organizuoti mąstymą, siekti jo efektyvumo, kūrybinį procesą papildyti būtinomis nuostatomis, padėti dirbti su informacija, požiūriais, vertybėmis. E. de Bono metodikoje deklaruojamų mąstymo įrankių įvaldymas ir taikymas konkrečioje situacijoje papildo analize, kritika ir argumentavimu pagrįstą tradicinį – kritinį – mąstymą. 


KEO

Mąstymo įrankis

Reikšmė

Baltoji kepurė

Faktai, skaičiai, informacija

Raudonoji kepurė

Jausmai, intuicija,emocijos

Juodoji kepurė

Sveikas protas, nuovokumas, atsargumas, kritinis mąstymas

Geltonoji kepurė

Pozityvumas ir konstruktyvus mąstymas, teigiami sprendimai

Žalioji kepurė

Kūrybingumas, alternatyvos, pasiūlymai

Mėlynoji kepurė

Mąstymas apie mąstymą, proceso kontrolė