MĄSTYMO MOKYKLA VAIKAMS

Trakų lopšelis-darželis „Obelėlė“ kartu su partneriais įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą. Projekto tikslas – sustiprinti ugdytinių kritinio, kūrybinio bei aukštesnio lygio mąstymo gebėjimų ugdymą projekto  metu besitobulinančiuose darželiuose įdiegiant visą įstaigą apimančią „Mąstymo mokyklos” vaikų ugdymo metodiką.

Projekto siektini rezultatai: 5-i projekto darželiai turės aiškią veikimo kryptį paremtą „Mąstymo mokyklos“ principais, pagerės vaikų kritinio, aukštesnio, kūrybiško mąstymo gebėjimai, vaikai išmoks reflektuoti savo mokymąsi ir susikurti savo žinojimą patys; atnaujintos ir pagal „Mąstymo mokyklos” metodiką suderintos visų ugdymo darželių programos, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijų sąrašas taps realiu praktiniu įrankiu pedagogams ugdant vaikus pagal „Mąstymo mokyklos metodą“; bus sustiprinti pedagogų gebėjimai ir sąmoningumas taikant inovaciją; išmoks reflektuoti ugdomąsias veiklas, kurias organizuoja vaikams, planuotis pagal realius kriterijus, taip pat keisti veiklą pagal ugdymo tikslą; bus įdiegta dalijimosi gerąją praktika ir mokymosi vienas iš kito kultūra; darželiai įgis nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo gebėjimą.

Projekto partneriai: Vilniaus lopšelis-darželis „Gudrutis“; Vilniaus lopšelis-darželis „Rasa“; Vilniaus lopšelis-darželis „Giliukas“; Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšelis-darželis „Pasaka”; Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“

Projekto vertė 116 872,50 EUR. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Projektas įgyvendinamas pagal priemonę Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas. Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0044

Projektas įgyvendinamas: 2019/11/28– 2021/07/28

 


 

 

https://www.pienasvaisiai.lt/static/dist/poster.png

  https://www.pienasvaisiai.lt/;

https://www.pienasvaisiai.lt/static/dist/logo_footer_sm.png

https://www.facebook.com/pienasvaisiai/.

Nuo 2012 m.  dalyvaujame programoje „Pienas vaikams, kuri remiama iš Europos sąjungos lėšų.


Nuo 2012 m.  dalyvaujame ir  ES programoje ,,Europos vaisių vartojimo skatinimas mokyklose" .

Šios programos tikslas pagerinti moksleivių mitybą,   ugdyti  vaisių ir daržovių vartojimo įpročius.

Pagal šią programą vaikams  nemokamai dalinami vaisiai ir daržovės: morkos, obuoliai, kriaušės,

bananai bei citrusiniai vaisiai (apelsinai). Prioritetas teikiamas Lietuvoje išaugintiems vaisias ir

daržovėms, išskyrus tuos, kurie Lietuvoje dėl klimatinių sąlygų neauginami.
 

Mūsų institucija nuo 2016-2017 mokslo metų pradžios iki 2018-11-30 m.   dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ KA2 projekte „INNOVATIVE TEACHING METHODOLOGY OF HEALTH FRIENDLY NUTRITION DEVELOPMENT AND PRACTICE IN PRE-PRIMARY AND PRIMARY EDUCATION (HealthEDU)“ (liet. Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme) (Projekto Nr. 2016-1-LT01-KA201-023196) kaip institucija-naudos gavėja. Projektas koordinuojamas VšĮ “eMundus”. Projektą iš dalies finansuoja Europos Komisija

 berd logo mru

Informaciją apie projektą galite rasti:

https://www.facebook.com/healtheducommunity

http://healthedu.emundus.eu/lt/


Projekto tikslas: formuoti vaikų, tėvų, įstaigos personalo sveikatai palankios mitybos įpročius, ugdyti teigiamas nuostatas ir sąmoningumą; skleisti sveikos mitybos ir gyvensenos principus ugdymo įstaigų bendruomenėse; įtraukti sveikatai palankius patiekalus į vaikų valgiaraščius; formuoti teisingą valgymo kultūrą; parengti vieningą neformalaus švietimo programą ir metodinę medžiagą ir vykdyti pilotinius mokymus dalyvaujančiose institucijose.