MĄSTYMO MOKYKLA VAIKAMS

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V–1259

patvirtintas finansavimas projektui  „Mąstymo mokykla“ vaikams, kurį teikė Trakų lopšelis-

darželis ,,Obelėlė". Mūsų darželis ir dar 3 Vilniaus darželiai  yra šio projekto partneriai. 


 

 

https://www.pienasvaisiai.lt/static/dist/poster.png

  https://www.pienasvaisiai.lt/;

https://www.pienasvaisiai.lt/static/dist/logo_footer_sm.png

https://www.facebook.com/pienasvaisiai/.

Nuo 2012 m.  dalyvaujame programoje „Pienas vaikams, kuri remiama iš Europos sąjungos lėšų.


Nuo 2012 m.  dalyvaujame ir  ES programoje ,,Europos vaisių vartojimo skatinimas mokyklose" .

Šios programos tikslas pagerinti moksleivių mitybą,   ugdyti  vaisių ir daržovių vartojimo įpročius.

Pagal šią programą vaikams  nemokamai dalinami vaisiai ir daržovės: morkos, obuoliai, kriaušės,

bananai bei citrusiniai vaisiai (apelsinai). Prioritetas teikiamas Lietuvoje išaugintiems vaisias ir

daržovėms, išskyrus tuos, kurie Lietuvoje dėl klimatinių sąlygų neauginami.
 

Mūsų institucija nuo 2016-2017 mokslo metų pradžios iki 2018-11-30 m.   dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ KA2 projekte „INNOVATIVE TEACHING METHODOLOGY OF HEALTH FRIENDLY NUTRITION DEVELOPMENT AND PRACTICE IN PRE-PRIMARY AND PRIMARY EDUCATION (HealthEDU)“ (liet. Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme) (Projekto Nr. 2016-1-LT01-KA201-023196) kaip institucija-naudos gavėja. Projektas koordinuojamas VšĮ “eMundus”. Projektą iš dalies finansuoja Europos Komisija

 berd logo mru

Informaciją apie projektą galite rasti:

https://www.facebook.com/healtheducommunity

http://healthedu.emundus.eu/lt/


Projekto tikslas: formuoti vaikų, tėvų, įstaigos personalo sveikatai palankios mitybos įpročius, ugdyti teigiamas nuostatas ir sąmoningumą; skleisti sveikos mitybos ir gyvensenos principus ugdymo įstaigų bendruomenėse; įtraukti sveikatai palankius patiekalus į vaikų valgiaraščius; formuoti teisingą valgymo kultūrą; parengti vieningą neformalaus švietimo programą ir metodinę medžiagą ir vykdyti pilotinius mokymus dalyvaujančiose institucijose.

 


 

                                                                       BAIGTAS  ĮGYVENDINTI  PROJEKTAS

    Nuo 2013 m gruodžio mėnesio pradžios įstaigoje pradėtas įgyvendinti projektas ,,Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio ,,Pasaka" patalpų remontas pagal paramos sutarį Nr. LEADER-12-TRAKAI-05-002. Baigtas įgyvendinti 2014-05-30.

 


 

,,Patsai judėjimas gali pakeisti vaistus, bet visi pasaulio vaistai negali pakeisti judėjimo poveikio."

                                                                                                                                T.Tasas


                  Rūdiškių vaikų lopšelyje darželyje ,,Pasaka" baigtas įgyvendinti projektas „Rūdiškių vaikų lopšelio – darželio ,,Pasaka“ vaikų žaidimo aikštelės įrengimas“ pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės „Vietos plėtros 2009-2014 m. strategiją“ II prioriteto „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir sukūrimas“ 3 priemonę „Sporto aikštynų, vaikų žaidimo aikštelių atnaujinimas, sukūrimas“.  Vietos projektas finansuotas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Trakų rajono savivaldybės administracija yra projekto partneris ir prisidėjo prie projekto įgyvendinimo piniginiu įnašu, kuris sudarė 10 proc. nuo bendros projekto vertės.

             Įgyvendinant projektą  įrengta krepšinio aikštelė, bėgimo – dviračių takai, atnaujinta futbolo aikštelės žolės danga, pastatyti nauji vartai, įrengtas žaidimų kompleksas. Žaidimų aikštelė  yra  saugi ir patogi,  pritaikyta įvairioms vaikų amžiaus grupėms, atvira vietos bendruomenei.


                  Rugpjūčio 23 dienos popietę džiaugsmingai nusiteikusi darželio bendruomenė susirinko į aikštelės atidarymo  iškilmes. Žaidimų aikštelė buvo atidaryta simboliškai perkerpant juostelę. Atvykę svečiai linkėjo vaikams pirmųjų savo gyvenime sportinių pasiekimų. 

 Šventei pasibaigus ir svečiams išsiskirsčius vaikai liko žaisti naujojoje žaidimų aikštelėje, kuri, kaip tikimasi, suteiks jiems daug džiaugsmo, padės vystytis ir augti sveikiems.

 


 

 

Rūdiškių vaikų lopšelyje - darželyje ,,Pasaka“ 2012 baigtas įgyvendinti projektas „Rūdiškių vaikų lopšelio – darželio ,,Pasaka“ patalpų remontas siekiant pagerinti darželio bendruomenės veiklą“. pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės „Vietos plėtros 2009-2014 m. strategiją“ I prioriteto „Patrauklios veikti kaimo bendruomenės aplinkos kūrimas ir tradicinių amatų išsaugojimas“ 1.1. priemonę „Visuomenės paskirties pastatų statyba, rekonstravimas, remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“.  Vietos projektas finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.

                      Projekto vykdymo metu suremontuotos dviejų grupių patalpos, kartu atliekant apšildymo ir apšvietimo remontą; suremontuota aktų salė, du kabinetai ir koridorius pirmame aukšte. Projektu sukurta sveika ir saugi, atitinkanti šiuolaikinius reikalavimus ugdimosi aplinka. Sukurtais projekto rezultatais naudosis darželio ir seniūnijos bendruomenės. Jaunos šeimos, auginančios ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikus, turės galimybę naudotis darželio teikiamomis paslaugomis, o vaikai turės puikias sąlygas įvairiapusei, kūrybiškai veiklai.