,,BITUTĖS" GRUPĖ

 

  AUKLĖTOJOS

Regina Baranovska (1,0 et.) 

Danguolė Čiupalienė  (1,0 et.) 

Aurelija Čiupalaitė  (0,4 et.)


Auklėtojos padėjėja vaikams, turintiems  individualiųjų poreikių

Edita Mazaliūnienė

                   


                      Auklėtojos padėjėja    Onutė Radzevičienė

         VAKŲ VEIKLA,  ŽAIDIMAI IR ŠVENTĖS,  KITA INFORMACIJA

( spausti nuorodą apačioje)

              


         ČIA 


 

INFORMACIJĄ APIE VISAS UGDYMOSI TEMAS GALITE RATI

elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis"

meniu punkte  ,,Planai"

ČIA: https://musudarzelis.lt

bitute web