IKIMOKYKLINĖ ,,BOUŽĖLĖS" GRUPĖ

         

    IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS   (5-6 m.) GRUPĖJE  DIRBA:

  

Tatjana Mečkovska, (1,0 et.) 


  Elvyra Karpičienė  (1,0 et)


  Dovilė Kazlauskaitė (0,3 et.)


    Auklėtojos padėjėja individualiųjų poreikių turintiems vaikams

    - Gintarė Matulevičienė


    Auklėtojos padėjėja  Albina Vitkauskaitė.


 

VAIKŲ VEIKLA, ŽAIDIMAI IR ŠVENTĖS, KITA INFORMACIJA

( spausti nuorodą apačioje)

 

ČIA INFORMACIJĄ APIE VISAS UGDYMOSI TEMAS GALITE RATI

elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis"

meniu punkte  ,,Planai"

ČIA: https://musudarzelis.lt

 


 401579934