14d93e 0b2f0a7a478fd6b8d2a68aee1c24871d.gif srz 244 46 75 22 0.50 1.20 0.00 gif srz


 

MIELI TĖVELIAI,

INFORMUOJAME:

 

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO 

SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO

 

 1. 1.Vaikų priėmimas ryte vyks nuo 7.00 val. iki 8.00 val. prie kiekvienos grupės įėjimo:

 

 • Asmenys, atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

 

Į darželio patalpas tėvai įeiti negalės, prie durų pasitiks auklėtoja,  vizualiai įvertins vaiko sveikatos būklę. Kol auklėtoja tai daro tėvai laukia už durų. Ir jeigu vaikui pasireiškė karščiavimas (37,3 laipsnių ir daugiau), ar jis turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) į darželį nebus priimamas. Todėl rekomenduojame neįpareigoti atvesti į darželį vaiko asmenims, kurie negalėtų pasirūpinti vaiku, jei jis dėl sveikatos būklės nebūtų priimtas į darželį.

 

 • Jei prie durų jau laukia kiti tėvai, privaloma laikytis saugaus atstumo ir palaukti savo eilės; Rekomenduojame atvykti anksčiau, kad neskubėdami galėtumėte palikti vaiką, o jei jo sveikatos būklė neleidžia jo priimti į darželį, pasirūpinti jo priežiūra namuose.

 

 

 

 • Pasiimant vaiką iš darželio, būtina, įėjus į darželio teritoriją dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones. Tada reikia paskambinti grupės auklėtojai, kuri, jei vaikas bus grupėje, aprengs jį ir palydės iki lauko durų; jei vaikai žais kieme, paprašys vaiko eiti prie jūsų. Tėvams eiti prie grupės vaikų ir auklėtojos negalima. Norint kažko pasiklausti – reikia laikytis saugaus atstumo (2m) nuo auklėtojos ir vaikų, būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones. Rekomenduojame visus klausimus išsiaiškinti su auklėtoja telefonu.

 

 1. 2.Užtikrinant, kad ugdymo paslaugos būtų organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo:

 

 • * vaikai lankys nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla bus vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke;

 • * ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir auklėtojų padėjėjai tą pačią dieną dirbs tik vienoje grupėje;

 • * su vaikais neturės kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais;

 • * bus riboti skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktai, esant būtinybei, ribojamas kontakto laikas išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 min didesniu kaip 2 m atstumu);

 • * vaikai, kaip įprasta, bus maitinami grupėje;

 • * nebus organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms ir ugdymui nebus naudojamos bendros patalpos;

 • * švietimo pagalbos specialistai dirbs vienu metu tik su tos pačios grupės vaikais jų grupėje, bus vengiama fizinio kontakto;

 • * norintiems likti namie vaikams toliau bus teikiamas nuotolinis ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

 

 1. 3.Užtikrinant, teikiamų paslaugų darželyje saugumą:

 

 • * prie įėjimo į darželį pateikta informacija apie higienos laikymosi būtinybę ir asmenų, atlydinčių vaikus būtinybę dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones;

 • * prie įėjimo į grupes, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai – vaikams nepasiekiamoje vietoje pritvirtinti dozatoriai su dezinfekcinių skysčiu;

 • * darželio darbuotojai, priimantys vaikus dėvės nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;

 • * kiekvieną rytą tikrinama darbuotojų sveikata, ertinus bendrą sveikatos būklę, pildoma darbuotojo sveikatos būklės dėl COVID-19 karantino laikotarpiu vertinimo forma. Darbuotojai profilaktiškai tikrinasi dėl COVID-19 viruso. Darbuotojų sveikata nuolat stebima;

 • * ugdymo paslaugų teikimo vietoje sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse teikiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo). Vaikai rankas plaus kas 2 val. per dieną ( iškart atėjus į grupę iš namų, po tualeto, po lauko, prieš valgį ir t.t.);

 • * kriauklės ir sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi vaikai, dezinfekuojami iškart pasinaudojus vaikui;

 • * ugdymo paslaugų teikimo patalpos bus išvėdintos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;

 • * aplinkos valymas atliekamas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.

 

 

 

Prašome atidžiai perskaityti rekomendacijas ir jas vykdyti kartu

su mumis dėl vaikų ir vienų kitų saugumo.

 


 

 ACIJĄ APIE VISAS UGDYMOSI TEMAS


Ką veikiame darželyje kasdien rasite 


elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis"


meniu punkte ,,Planai"


ČIA: https://musudarzelis.lt

 
 

 

 


 

11h

 


 


Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšelio - darželio ,,Pasaka" darbuotojų veiksmų

planas, nustačius  COVID-19 viruso atvejį


TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA“


DARBO KARANTINO SĄLYGOMIS TVARKA

 


 


1 stresasLT2 1 stresasvaikamsLT2

1 nuotolinisppt

11h


 


INFORMUOJAME 

rodykle2  Atmintinė švietimo bendruomenei dėl korona viruso

  Visa aktualiausia informacija – naujausi švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, susiję su koronaviruso sukeltomis aplinkybėmis, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, bendros sveikatos specialistų rekomendacijos, naudingos nuorodos – skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto tinklalapio specialiame skyrelyje  https://www.smm.lt/ web/lt/del-koronaviruso.

 Koronaviruso karštoji linija – 1808.

 


 INFORMUOJAME

PARAM 

Karantino metu Tėvų linija veikia įprastai – darbo dienomis 11–13 val. ir 17–21 val.

 Bandant prisitaikyti prie pasikeitusios kasdienybės, tėvams kyla daugiau įtampos, nerimo ir klausimų nei įprastai. „Tėvų linijojeParamos vaikams centro psichologai teiks nemokamas ir anonimines konsultacijas telefonu kaip įprasta darbo dienomis 1113 val. ir 1721 val.

 Paskambinus nemokamu numeriu 8 800 900 12, su profesionaliais psichologais galima pasitarti, kaip kalbėtis su vaikais apie šiandieninę situaciją, kaip paaiškinti, kodėl būtinas karantinas ir svarbu laikytis prevencinių priemonių.

 „Rekomenduosime, kaip susitarti dėl naujų taisyklių šeimoje ir brėžti ribas. Atsakysime į klausimus, kylančius dėl vaikų savijautos ir elgesio (nerimo, baimių). Labai kviečiame tėvus paskambinti, jeigu jie patys jaučia nerimą, sunku nusiraminti, kyla didelis pyktis, kuris išliejamas ant vaikų ir kitų šeimos narių. Beje, kaip anksčiau, konsultuojame ir visais vaikų auklėjimo klausimais”, – sako Paramos vaikams centro psichologė, „Tėvų linijos vadovė Jūratė Baltuškienė.

 Tėvų linijos nemokamas numeris – 8 800 900 12.

Darbo laikas – darbo dienomis 1113 val. ir 1721 val.

Konsultuoja Paramos vaikams centro psichologai.


 


 

 

DĖKOJAME  BALSAVUSIEMS UŽ MŪSŲ PROJEKTĄ


https://www.youtube.com/watch?v=Srupoz6Jgr0&;


list=PLuxHdDnqQMihN3axHrjjtdWUcZLE268mq&index=3


Suskaičiavus  ir pagal LUMA centro pateiktas vertinimo instrukcijas įvertinus

mūsų projektą Lietuvoje -  jis pateko į antrą etapą Suomijoje,

,,Geriausios praktikos"  kategorijoje.


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „sTART PROJEKTAS“

 


 

 

PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE      

                                 

Aprašymas: Norint padidinti gyventojų pasitenkinimą Trakų rajono savivaldybės administracijos teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis švietimo paslaugomis bei asmenų aptarnavimu, būtina įgyvendinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones. Projekto įgyvendinimo metu numatyta optimizuoti Trakų rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų švietimo paslaugų procedūras, įdiegiant kokybės vadybos, teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo standartus, atliekant teisinio reglamentavimo bei veiklos organizavimo procesų patobulinimus, parengiant Piliečių chartiją bei sustiprinant darbuotojų kompetencijas, reikalingas pagerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei.

Įgyvendinant projektą bus gerinama Trakų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus veikla, susijusi su paslaugų ir asmenų aptarnavimu jas teikiant, ir , kurios teikia gyventojams tokias pačias viešąsias švietimo paslaugas, teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybė.

Projekto tikslas – padidinti gyventojų pasitenkinimą Trakų rajono savivaldybės administracijos teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis švietimo paslaugomis bei asmenų aptarnavimu. Užtikrinant gyventojams teikiamų viešųjų švietimo paslaugų kokybę, kuri atitiktų jų poreikius bei lūkesčius. Projekto veiklomis siekiama, kad paslaugų gavėjai ir teikėjai žinotų kokios paslaugų kokybės gali tikėtis bei reikalauti, o teikėjai kokios kokybės paslaugas užtikrinti.

Projekto uždavinys – pagerinti Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų bei asmenų aptarnavimo kokybę.

Planuojami projekto rezultatai:

 • Parengti ataskaitą su teisinio reglamentavimo dokumentacijos analize bei pateikti siūlymus dėl reglamentavimo korekcijų ir (ar) pakeitimų;
 • Patobulinti veiklos organizavimo procesus;
 • Įdiegti ISO kokybės vadybos metodą;
 • Įdiegti bendrą duomenų mainų sistemą;
 • Parengti paslaugų teikimo standartą;
 • Parengti asmenų aptarnavimo standartą;
 • Parengti Piliečių chartiją;
 • Suorganizuoti mokymus, viešojo valdymo institucijų darbuotojams, skirtus stiprinti teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas

Projekto biudžetas – 184.723,93 Eur., iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšos – 157.015,34 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 27.708,59 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2018 m. rugsėjis – 2021 m. rugpjūtis.