BBBB


FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI PAGAL 2020 09 30 DUOMENIS

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2020 09 30 DUOMENIS


FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI  PAGAL  2020 06 30 DUOMENIS 

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2020 06 30 DUOMENIS 

 


 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI  PAGAL  2020 03 31 DUOMENIS 

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2020 03 31 DUOMENIS  

 


 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI  PAGAL  2019 12 31 DUOMENIS 

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2019 12 31 DUOMENIS  


FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI  PAGAL  2019 09 30 DUOMENIS 

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2019 09 30 DUOMENIS  


FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI  PAGAL  2019 06 30 DUOMENIS

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2019 06 30 DUOMENIS


FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI  PAGAL  2019 03 31 DUOMENIS

 

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2019 03 31 DUOMENIS


 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI  PAGAL  2018 12 31 DUOMENIS

 

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2018 12 31 DUOMENIS 


 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI  PAGAL  2018 09 30 DUOMENIS

 

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2018 09 30 DUOMENIS


FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI  PAGAL  2018 06 30 DUOMENIS

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2018 06 30 DUOMENIS


 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI  PAGAL  2018 03 31 DUOMENIS

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2018 03 31 DUOMENIS


 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI  PAGAL  2017 12 31 DUOMENIS

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2017 12 31 DUOMENIS


 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS


 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI PAGAL 2017 M. BIRZELIO 30 D. DUOMENIS


 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS


 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

1.FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2. FINANSAVIMO SUMOS.

3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

4. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS.

 


  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

1.FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2. FINANSAVIMO SUMOS.

3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

4. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS.


 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

1.FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2. FINANSAVIMO SUMOS.

3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

4. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS.

  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

1.FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2. FINANSAVIMO SUMOS.

3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

4. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS.


 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*  

 KITOS PAJAMOS*      

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*      

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*                                                                                                                                                                                                                      

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS    

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ    

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI  

2015 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS    

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA                                                                                                                                                           

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*    

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA                                                                                                                 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA                                                                                                                                                    


  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

1.FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2. FINANSAVIMO SUMOS.

3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

4. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS.

5. FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI


 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 31 D.

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA.

2. FINANSAVIMO SUMOS.

3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.

4. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 


 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI PAGAL 2015 M. KOVO 31 D.

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA.

2. FINANSAVIMO SUMOS.

3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.

4. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS.

 


 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D.

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA.

2. FINANSAVIMO SUMOS.

3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.

4. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS.

 


  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA.

2. FINANSAVIMO SUMOS.

3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.

4.TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS.

 


 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA.

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.

3. FINANSAVIMO SUMOS.

4. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS.

 


 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI PAGAL 2014 M. KOVO 31 D.

1.2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014M. KOVO  31 D. DUOMENIS

3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

4. FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

 


 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI  PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

1.     2013 M. GRUODŽIO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2.   FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

3.   VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2013M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

4.   GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA* PAGAL 2013M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

5.    PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2013M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

6.   PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

 


 sbpatsC