VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

 animated arrow 11DARŽELIO VALGIARAŠTIS

animated arrow 11MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA


 Nuo 2018 m. sausio 1 d. visos ugdymo įstaigos privalėjo keisti valgiaraščius tiek mokyklose, tiek

darželiuose, nes įsigaliojo sumažintos kalorijų normos. Patvirtinta nauja Vaikų maitinimo

organizavimo tvarkos aprašo redakcija (Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo,

bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“

pakeitimo (2018-04-10 Nr. V-394, TAR, 2018-04-24, kodas 2018-06471) (Vaikų maitinimo

organizavimo tvarkos aprašas), kuri įsigalioja nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Vaikų maitinimo

organizavimo tvarkos aprašu siekiama sudaryti kuo geresnes sąlygas organizuoti maitinimą švietimo

įstaigose.

Planuojama parengti pavyzdinius valgiaraščius, kuriais švietimo įstaigos galės naudotis nemokamai.

Įvertinus maisto švietimo įstaigose patikrinimo rezultatus, numatoma tobulinti maitinimo

organzavimo švietimo įstaigoms skirtą tvarkos aprašą.

Pagal naujas vaikų maitinimo taisykles, nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos darželiuose, mokyklose,

stovyklose ir socialinės globos įstaigose negalės būti siūloma pieno produktų su glajumi, glaistu,

šokoladu ar kremu, valgomųjų ledų, rūkytų mėsos gaminių. Iš valgiaraščių išnyks ir kai kurie

karštieji patiekalai, bus draudžiami džiūvėsėliuose volioti ar džiūvėsėliais pabarstyti kepti mėsos,

paukštienos ir žuvies gaminiai, padažai su spirgučiais, silkė.

Gerinant maistinę vertę, apraše nustatyti didžiausi leidžiami cukrų ir druskos kiekiai bei privalomas

skaidulinių medžiagų kiekis vaikams tiekiamuose maisto produktuose ir patiekaluose, priartinant juos

prie sveikatai palankių maisto produktų, ženklinamų tarptautiniu „Rakto skylutės“ simboliu.

Skatinant daržovių vartojimą, nustatytas reikalavimas, kad garnyras (šviežios ar termiškai apdorotos

daržovės, išskyrus bulves) sudarytų ne mažiau kaip trečdalį patiekalo svorio. Taip pat kiekvieną dieną

vaikams turės būti siūloma rinktis vegetarišką patiekalą.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) rekomenduoja ugdymo įstaigoms sudarant sutartis su tiekėjais

pirmenybę teikti ekologiškiems, sveikatai palankiems ar nacionalinės kokybės produktams, rinktis

trumpąsias maisto tiekimo grandines iš ūkių.

Su Vaikų maitinimo valgiaraščiais, valgiaraščių derinimo tvarka, rekomendacijomis valgiaraščių

  sudarymui ir kita dokumentacija skirtingoms mokymo įstaigoms nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos

galima peržiūrėti ir atsisiųsti:

Valgiaraščių derinimo tvarka nuo 2018-09-01

Rekomendacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų valgiaraščių sudarymui nuo

2018-09-01

Rekomendacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų valgiaraščių sudarymui

 Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaromi perspektyviniai valgiaraščiai su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte.

 

Maistas gaminamas darželio virtuvėje. Tėvai turi galimybę pasirinkti kelis kartus per dieną vaikas bus maitinamas, atitinkamai derinant maitinimų skaičių su vaiko buvimo įstaigoje laiku. Už vaikų maitinimo paslaugą mokamas savivaldybės nustatytas mokestis. 

Nauja tvarka įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

 

ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR

(AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ TRAKŲ RAJONO

SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS (2016-03-24)

 

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

 


Nuo 2012 m. lopšelis-darželis  dalyvauja ES programose: „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo


įstaigose“ ir „ Pienas vaikams".HIGIENA IR VAIKO SVEIKATOS SAUGA

 Aplinka kuriama vadovaujantis  2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojusia naujos redakcijos Lietuvos higienos norma įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. 

 


 

TĖVELIŲ DĖMESIUI

Vaiko sveikatos pažymėjimas – privalomas kasmetinis profilaktinis vaiko sveikatos patikrinimas

(iki 2018 m. rugsėjo 15 d.). Pirmiausia reikia iš anksto užsiregistruoti ir laiku atvykti pas šeimos

gydytoją bei gydytoją odontologą. Vaiką iki 16 metų turi lydėti vienas iš tėvų arba globėjų, kitaip

gydytojas negalės patikrinti vaiko sveikatos būklės, nes nebus raštiško tėvų arba globėjų sutikimo.

Sveikatos pažymėjime gydytojas pateikia išvadas ir rekomendacijas pedagogams dėl vaiko galimybių

dalyvauti ugdymo veikloje, įskaitant ir kūno kultūros pamokas. Jame taip pat nurodomos pirmosios

pagalbos priemonės, jei vaikui prireiktų skubios pagalbos mokykloje dėl jo turimų sveikatos

sutrikimų (alergijos, lėtinių ligų ir kt.).


Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) prie Sveikatos apsaugos ministerijos atkreipia

dėmesį, kad Vaiko sveikatos pažymėjimas išduodamas tik metams; yra privalomas visiems vaikams

iki 18 metų lankantiems mokyklas, darželius, lopšelius, formalųjį švietimą papildančio ir

neformaliojo vaikų švietimo mokyklas; ugdymo įstaigai pateikiamas kiekvienais metais iki rugsėjo

15 d.;