Pradedamas centralizuotas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priėmimas į Trakų rajono darželius 2022-2023 mokslo metams

VAIKŲ PRIĖMIMAS VYKDOMAS VADOVAUJANTIS: Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020-04-09 Nr. S1E-61 sprendimu ,,Dėl centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo ir aptarnavimo teritorijų sąrašo patvirtinimo“   

VISĄ INFORMACIJĄ RASITE http://www.rudiskiupasaka.lt/images/right_arrow_red_button.png   VAIKŲ PRIĖMIMAS

PRIĖMIMAS Į DARŽELIUS