Projektas finansuotas pagal Trakų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų rėmimo konkursą.

Projekto metu buvo siekiama per įvairias veiklas skatinti vaikų tarpusavio bendravimą, savo patirties išsakymą. Išvykų metu vaikai ugdėsi saugaus elgesio aplinkoje ir su nepažįstamais žmonėmis  gebėjimą.

Išvykos į „Angelų kalvą“ metu vaikai susipažino su angelų skulptūromis. Kiekvienas ant kalvos esantis angelas įkūnija vieną iš gyvenimo tiesų, pamatinių žmonijos ar krikščioniškųjų vertybių.  Angelų pavidalu įkurdinta Gyvybė, Tiesa, Taika, Meilė, Sveikata, Džiaugsmas, Viltis, Atjauta bei daug kitų.  Kiekvieną angelą vaikai apkabino ir sėmėsi iš jų ramybės, stiprybės.  Susikaupimo metu su vaikais skaitėme maldelę, susikabinę rankomis prašėme, jog angelai globotų kiekvieną. Klausydami dainos „Angelo sparnas“, vaikai vaidino angelus, kurie jiems labiausiai įsiminė ir patiko.

Projekto metu vaikai lankėsi Rūdiškių bibliotekoje, kur išgirdo įdomių istorijų. Plėtė žodyną kurdami savo pasakojimus ir eilėraščius.

Muzikinės – kalbinės pramogos – naratyvinio žaidimo „Kelionė po muzikos instrumentų šalį“ bei socialinio žaidimo „Biblioteka“ metu, vaikai ugdėsi bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius su vienmečiais, suaugusiais ir mažesniais vaikais. 

Kasdien žaisdami kalbinius bei logoritmnius žaidimus, vaikai plėtė žodyną, ugdėsi kalbinius gebėjimus, buvo daug dėmesio skiriama vaikų motyvavimui  kalbėti vienas su kitu ir suaugusiu. Žaidimai: „Sugedęs telefonas“, „Kas netinka?“, „Alias“, „Taip arba ne“, „Vienas – daug“, „Tėvai ir vaikai“  ir kiti. Remdamiesi trumpų pasakų  „Ži ir Be stebi saulėlydžius“ ir „Mū ir Miau nenori keistis vardais“ siužetais, vaikai žaidė naratyvinius žaidimus, improvizuodami ir ieškodami problemų sprendimo būdų. Šių veiklų metu buvo skatinamas projektų dalyvių bendravimas, kūrybinis bendradarbiavimas ir socialinis kontaktas.

Per įvairias meninės raiškos formas: šokį, dailę, floristiką, muzikavimą, ugdėsi vaikų kūrybiškumas bei kalbiniai gebėjimai. Baigiamojo renginio metu, vyko šaunių akimirkų, praleistų kartu, video ir nuotraukų peržiūra. Vaikai džiaugėsi muilo burbulų fiesta, sukurtais piešiniais ant asfalto ir šoko „Draugystės šokį“.