Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Rūdiškių vaikų lopšelio- darželio darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

PareigybėEtatai 2022 m. vidutinis darbo užmokestis (eur)2023 m. vidutinis darbo užmokestis (eur)
Direktorius1,0*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui1,0*
Ikimokyklinio /priešmokyklinio ugdymo mokytojas su kategorija8,41456,66
Ikimokyklinio /priešmokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas3,21550,14
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas be kategorijos3,81358,45
Logopedas, specialusis pedagogas1,5*
Socialinis pedagogas1,0*
Psichologas0,5*
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas0,5*
Muzikos mokytojas1,0*
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas1,5905,00
Auklėtojo padėjėjas6,0905,00
Vyr. virėjas1,0*
Virėjas0,5*
Virtuvės darbininkas0,5*
Skalbėja0,25*
Pastatų priežiūros darbininkas (elektrikas)0,25*
Pastatų priežiūros darbininkas (santechnikas)0,50*
Pastatų priežiūros darbininkas (stalius)0,5*
Kiemsargis0,5*
Direkroriaus pavaduotojas ūkiui0,5*
Sandėlininkas0,25*
Dietologas0,25*
Valytojas0,25*

PASTABA: Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.