Viešųjų pirkimų komisija sudaroma vykdant pirkimus, kuriuos privalu vykdyti viešųjų pirkimų komisijai pagal Viešujų pirkimų taisykles. Nedidelės vertės viešiuosius pirkimus vykdo pirkimų organizatorius.

1. Viešųjų pirkimų taisyklės;

2. 2023 metų viešųjų pirkimų planas;