DIREKTORĖ

2s

                Diana Šeštokienė

               Tel. 8528 57384, el.paštas  ldpasaka@gmail.com      Mob. darbo 8 610 29155

Diana Šeštokienė 1997 m. baigė Šiulių pedagoginį universitetą. Įgijo aukštąjį universitetinį išsilavinimą, edukologijos bakalauro laipsnį ir pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją. Suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. 2010 m. įgijo  ankstyvojo anglų kalbos ugdymo specialisto diplomą. 2019 baigė  ISM vadybos ir ekonomikos universiteto švietimo lyderystės magistrantūrą. Šiuo metu studijuoja Kauno technologijos universitete. Yra IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo pradiniame ugdyme švietimo konsultantė, Intel® Teach Essentials Course lektorė. Dirbo Rūdiškių gimnazijos pradinių klasių ir anglų kalbos mokytoja; Trakų suaugusių mokykloje anglų kalbos mokytoja; Ugdymo plėtotės centre lektore.  Nuo 2014 m. liepos mėn.  dirba Rūdiškių vaikų lopšelyje – darželyje „Pasaka“.

              DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI

                 Vilma Vilkancienė,

                Mob. darbo 8 618 82566, el.paštas   ldpasaka.pavaduotoja@gmail.com                   

Vilma Vilkancienė   2002 m. baigė  Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijo aukštąjį universitetinį  išsilavinimą, edukologijos  bakalauro laipsnį ir auklėtojo kvalifikaciją. 2007 m. įgijo  Ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo mentoriaus kvalifikaciją. 2007 m. suteikta auklėtojo metodininko kvalifikacija. 2019 m. baigė  Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. Įgijo ugdymo mokslų magistro laipsnį. 

Nuo 1983 m.rugpjūčio15 d. iki 2012 m. lapkričio 1 d. dirbo Senųjų Trakų vaikų lopšelyje-darželyje auklėtoja. Nuo 2012 m.lapkričio 2 d. dirba Rūdiškių vaikų lopšelyje – darželyje „Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.


                     ŪKVEDĖ

                 Ona Zakšauskienė

                 Tel. 8 528 57384

                 VYRIAUSIOJI  BUHALTERĖ

                    Janina Lysenko

                   Tel. 8 528 57384

                    Darbo laikas: I – V   8:00 – 12:00