DIREKTORĖ

2s

                Diana Šeštokienė

               Tel. 8528 57384, el.paštas  ldpasaka@gmail.com      Mob. darbo 8 610 29155

Diana Šeštokienė turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, edukologijos bakalauro laipsnį ir pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją, mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. Yra įgijusi  ankstyvojo anglų kalbos ugdymo specialisto diplomą. Yra baigusi  švietimo lyderystės magistrantūrą.  Nuo 2014 m. liepos mėn.  dirba Rūdiškių vaikų lopšelyje – darželyje „Pasaka“.

              DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI

                 Vilma Vilkancienė

                     Tel. +370 528 57384, el.paštas   ldpasaka.pavaduotoja@gmail.com                   

Vilma Vilkancienė turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, edukologijos bakalauro ir ugdymo mokslų magistro laipsnį.  Turi  auklėtojo metodininko kvalifikaciją. Turi ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo mentoriaus kvalifikaciją. Yra baigusi Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų išorės vertintojų mokymus.

Nuo 2012 m. lapkričio dirba Rūdiškių vaikų lopšelyje – darželyje „Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.


                   DIREKTORĖS PAVADUOTOJAS ŪKIUI

                 Gytis Juodėnas

                 Tel. 8 528 57384

                 VYRIAUSIOJI  BUHALTERĖ

                    Janina Lysenko

                   Tel. 8 528 57384

                    Darbo laikas: I – V   8:00 – 12:00