Genovaitė Arbačiauskaitė – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja, aukštesnysis išsilavinimas
Vida Kupinienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, aukštesnysis išsilavinimas
Regina Baranovska – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja, aukštasis išsilavinimas
Tatjana Mečkovska – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja, aukštesnysis išsilavinimas
Aurelija Čiupalaitė  – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, studijuoja
Vilija Bendoraitienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, aukštasis išsilavinimas
Ingrida Karčiauskaitė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, aukštasis neuniversitetinis  išsilavinimas, studijuoja
 Lucija Kasperavičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, aukštesnysis išsilavinimas
Dovilė Kazlauskaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, studijuoja
Elvyra Karpičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, studijuoja
Laura Abaravičienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja, aukštasis išsilavinimas
Gražina Kerienė – vyresnioji muzikos  mokytoja, aukštasis išsilavinimas
Tomas Marcinkevičius –  neformalaus ugdymo mokytojas ( futbolas)
Renata Rusakovienė –socialinė pedagogė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja, aukštasis išsilavinimas
Albina Zakšauskienė – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja,  logopedė, aukštasis išsilavinimas
 Danguolė Čiupalienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, aukštasis išsilavinimas
 Lina Ramanauskaitė – psichologė, aukštasis išsilavinimas
Vilma Vilkancienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, aukštasis išsilavinimas, magistro laipsnis