2023-2024 m. m. darželyje su vaikais dirba 15 pedagoginių darbuotojų. Iš jų 2 priešmokyklinio ugdymo mokytojai, 9 ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 1 meninio ugdymo mokytojas, 3 švietimo pagalbos specialistai.

5 pedagogai turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją. 3 mokytojai studijuoja, kiti turi mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Pateikti 2 prašymai įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.