ŠIUO METU TURIME l LAISVĄ DARBO VIETĄ  LOGOPEDUI  ( terminuota)