https://musudarzelis.com/

Informacinė sistema „Mūsų darželis” padeda tėvams ir darželio darbuotojams bendrauti tarpusavyje ir siekti bendro tikslo – kuo geriau ugdyti vaikus. Tėvams – tiksli ir lengvai prieinama informacija apie vaiką. Vaiko tėvams svarbu kiekvieną dieną sužinoti apie savo vaiką. Kartais tėvai nori gauti žinių dienos metu, kartais – vakare, o kartais – savaitgaliais. Dėl šios įvairovės darželio personalui būna sunku atsakyti kiekvienam tėvui. Naudodamiesi šia sistema tėvai gali matyti, ką darželyje veikė jų vaikas, susipažinti su vaikų veikla ir jos priemonėmis. Pedagogams parengus vaikų pasiekimų ar pažangos aprašus, pastabas, tėvai visa tai gali matyti jiems patogiu laiku. Sistemoje „Mūsų darželis“ taip pat talpinami pakvietimai į susirinkimus, nuorodos į švietėjiškus straipsnius, vaizdinę medžiagą, anketas ir kitą medžiagą. Dėl prisijungimo kreiptis į grupės auklėtoją arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui. Būtina naudotis elektroninio pašto paslauga.