IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą tvarką nustato savivaldybė.  Mūsų įstaigoje ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 2 m. iki 6 metų. Ikimokyklinio ugdymo programą vykdo 5 grupės.

Tėvai, norintys leisti vaiką į pasirinktą ikimokyklinio ugdymo įstaigą, turi pateikti prašymą  https://mokykla.trakai.lt/ – centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas sistemoje.

Prieš pradėdami leisti vaiką tėvai su ikimokyklinio ugdymo įstaiga pasirašo sutartį. Sutartyje susitariama dėl ugdymo programos, specialistų, kitų ugdymo sąlygų, apibrėžiamos šalių teisės ir įsipareigojimai. 

Pereinant iš ikimokyklinio ugdymo grupės į priešmokyklinę, pasirašoma nauja sutartis.


TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas

 Įsakymas dėl ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo

 Dėl privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.