DĖL MOKYMO NUOTOLINIU UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU KRITERIJŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2020 m. liepos 2 d. Nr. V-1006

Esame Mokykla, ketinanti vykdyti ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Teisiškai įteisinti paslaugą planuojame 2022 m.


JEIGU JŪSŲ VAIKAS NEGALI DĖL KOKIŲ NORS PRIEŽASČIŲ LANKYTI DARŽELIO, DĖL PAGALBOS UGDANT VAIKĄ NAMUOSE GALITE KREIPTIS Į GRUPĖS MOKYTOJUS. 

INFORMACIJĄ APIE VISAS UGDYMOSI TEMAS GALITE RATI elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis” meniu punkte  ,,Planai”

ČIA: https://musudarzelis.lt

Gero mokymosi.

bg top2


  Jeigu norite atsiųsti vaikų  darbelius, siųskite i TIK Į GRUPIŲ ELEKTRONINIUS PAŠTUS. 
pasaka.bitutesgrupe@gmail.com      ,,Bitučių” gr
pasaka.pupugrupe@gmail.com         ,,Kačiukų” gr – jie seniau buvo pupos
pasaka.boruzelesgrupe@gmail.com  ,,Boružėlės” gr
pasaka.ziogeliugrupe@gmail.com     ,,Žiogelių” gr.
pasaka.nykstukugrupe@gmail.com   ,,Nykštuku” gr
gandriukugrupe2014@gmail.com      ,,Gandriukų” gr.


Visais ugdymo klausimais, prisijungimais, elektroninio dienyno klausimais kreipiatės į  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė telf.  8 60037377 arba el. paštu ldpasaka.pavaduotoja@gmail.com nuo 9.00 -17.30


Gero mums bendradarbiavimo. Administracija