Logopedas- specialusis pedagogas Albina
el.paštas ldpasaka.logopedas@gmail.com

Norint susitarti dėl konsultacijų, kad netrukdyti darbo su vaikais, rašykite el.paštą.


Logopedo veikla darželyje
Logopedas darželyje teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Logopedo darbo  tikslas: laiku nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir bendradarbiaujant su pedagogais ir ugdytinių tėvais juos šalinti.
Kaip vyksta pratybos?
      Logopedo darbo rezultatų reikia laukti gana ilgai. Logopedines pratybas  vaikai lanko 2 – 3 kartus per savaitę,  pratybos trunka apie 20 -25 minutes. Pratybų metu  lavinamas artikuliacinis aparatas, girdimasis suvokimas, sudaromi garsinės analizės ir sintezės  pradmenys, tikslinamas garsų tarimas, turtinamas žodynas, ugdoma rišlioji kalba ir kt.

Tėvų pagalba vaikui.

Pradėjęs lankyti logopedines pratybas, vaikas išmoksta taisyklingai tarti vieną ar kitą garsą, bando jį taisyklingai ištarti skiemenyse, įvairiose žodžių vietose, sakiniuose, vėliau eilėraščiuose. Korekcinis darbas yra baigtas tada, kai vaikas taisyklingai taria garsą savarankiškoje kalboje. Deja, didelė dalis ugdytinių, išmokusių taisyklingai kalbėti, tai daro tik logopediniame kabinete, o bendraudami su aplinkiniais savo tarimo nesistengia kontroliuoti. Tad veiksmingai koreguoti
kalbą turėtų ne tik logopedai, bet ir tėveliai.

Vaiko noras bei motyvacija.

Būna
tokių vaikų, kuriems viskas neįdomu, greitai nusibosta (o logopedė vis prašo ir prašo pakartoti….). Todėl labai svarbu ugdyti vaikų pareigingumą, atsakomybę, skatinti norą išmokti taisyklingai kalbėti.

Logopedinių pratybų lankymas.

Tik sistemingai lankant logopedines pratybas įmanoma pasiekti norimą rezultatą.

   LOGOPEDINIAI PRATIMAI

Medžiagą galima atsispausdinti ir pasinaudoti mokantis tarti s, š, l, r, k, g, p, b garsus namuose:                                                                                       

 Garso B mokymas
 Download File
 Garso P mokymas
Download File
 Garso G mokymas
Download File
 Garso K mokymas
Download File
 Garso R mokymas
Download File
 Garso L mokymas
Download File
Garso Š mokymas
Download File
  Garso S mokymas
Download File

STRAIPSNIAI