Socialinis pedagogas – tai vaiko socialinis asistentas, vaiko gerovės advokatas. Socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovės siekis, ankstyvoji prevencija ikimokykliniame amžiuje.

Socialinę pedagogę Renatą  galima rasti kiekvieną darbo dieną nuo  7.00 iki 17.30 su pietų pertrauka 12.00-13.00 arba susisiekti bendruoju darželio telefonu  8 528 57384

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA

1. Dirba su asmeniu – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas. 2.  Padeda tėvams ir teisėtiems atstovams ugdyti savo vaiką. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais. 3. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis. Atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą. 4. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį.   5. Atstovauja vaikams ir gina jų teises. 6. Rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.

Socialinio pedagogo veiklos kryptys:  * planavimas ir analizė * tėvų, vaikų   pedagoginis konsultavimas * pedagogų konsultavimas * individualus darbas su vaikais * grupinių užsiėmimų veikla * projektinė veikla * prevencinė veikla/socialinių įgūdžių ugdymas * informacijos sisteminimas ir sklaida * socialinių paslaugų  ir socialinės pagalbos orgnizavimas

Socialinis ugdymas – tai procesas, kurio tikslas – socialiai suformuoti reikšmingas vaiko asmenines savybes, turinčias didelę reikšmę socializacijai.

INFORMACIJOS RŪPIMAIS KLAUSIMAIS IR ĮDOMIŲ STRAIPSNIŲ RASITE  ČIA