Aplinka kuriama vadovaujantis  2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojusia  Lietuvos higienos norma įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programųvykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

VAIKŲ PRIEŽIŪRA KARANTINO SĄLYGOMIS

Siekiant užtikrinti saugumą, numatyta, kad įstaigose šiuo metu negali būti prižiūrimai vaikai, sergantys lėtinėmis ligomis. Tokius vaikus auginantiems tėvams karantino laikotarpiu išduodamas nedarbingumo pažymėjimas.

Kasdien vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 laipsnių ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių, į grupes nepriimami.

Taip pat sekama darbuotojų sveikatos būklė, iškart jiems atvykus į darbą, matuojama kūno temperatūra. Tai reiškia, jog užtikrinama, kad dirbtų tik darbuotojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų susirgimų požymių ir darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima. Darbuotojai, kuriems būtina pagal galiojančius įstatymus, kas 10 dienų atlieka Covid-19 testus.

Darželyje numatyta, kad grupėse laikomasi grupių izoliacijos principo, t. y. darbuotojai dirba tik vienoje grupėje, vaikai lanko tą pačią grupę, o grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, tiek lauke.

Prie įėjimo į darželius pateikiama informacija, kad vaikus atlydintys tėvai ar artimieji privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones, taip pat informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kita). Šalia įėjimų į įstaigą ir patalpas sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai – gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės.

Be to, užtikrinta, kad kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui. Taip pat po kiekvienos grupės dezinfekuojami ir vėdinami specialistų kabinetai, sporto ir muzikos salė. Salėje sužymėtos vietos atstumu vienas nuo kito per 2 metrus. Salėje vyksta tik muzikinės veiklos užsiėmimai.

Taip pat kiekvieną rytą, prieš atvykstant vaikams, ir ne rečiau kaip du kartus per dieną išvėdinamos patalpos. Aplinkos valymas ir dezinfekcija atliekami vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) parengtomis dezinfekcijos rekomendacijomis.

KARANTINO LAIKOTARPIO TEISĖS AKTAI, ĮTAKOJANTYS VAIKŲ PRIEŽIŪRĄ DARŽELYJE

DĖL VAIKŲ SVEIKATOS PATIKROS

Darželiuose prižiūrimi sveiki vaikai.

PASIRUOŠIMAS DARŽELIUI IR VAIKŲ ADAPTACIJA

Vaikų savarankiškumo ir savitarnos gebėjimai.

RŪPINIMASIS VAIKŲ FIZINIU IR PSICHOLOGINIU SAUGUMU

VAIKŲ DIENOS RITMAS DARŽELYJE

BUVIMAS GRYNAME ORE

FIZINIS AKTYVUMAS

POILSIO REŽIMAS

VAIKŲ MAITINIMO PASLAUGA

 DARŽELIO VALGIARAŠTIS

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

 Nuo 2018 m. sausio 1 d. visos ugdymo įstaigos privalėjo keisti valgiaraščius tiek mokyklose, tiek darželiuose, nes įsigaliojo sumažintos kalorijų normos. Patvirtinta nauja Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo redakcija (Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (2018-04-10 Nr. V-394, TAR, 2018-04-24, kodas 2018-06471) (Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas), kuri įsigalioja nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu siekiama sudaryti kuo geresnes sąlygas organizuoti maitinimą švietimo įstaigose. Pagal naujas vaikų maitinimo taisykles, nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos darželiuose, mokyklose, stovyklose ir socialinės globos įstaigose negalės būti siūloma pieno produktų su glajumi, glaistu, šokoladu ar kremu, valgomųjų ledų, rūkytų mėsos gaminių. Iš valgiaraščių išnyks ir kai kurie karštieji patiekalai, bus draudžiami džiūvėsėliuose volioti ar džiūvėsėliais pabarstyti kepti mėsos, paukštienos ir žuvies gaminiai, padažai su spirgučiais, silkė. Gerinant maistinę vertę, apraše nustatyti didžiausi leidžiami cukrų ir druskos kiekiai bei privalomas skaidulinių medžiagų kiekis vaikams tiekiamuose maisto produktuose ir patiekaluose, priartinant juos prie sveikatai palankių maisto produktų, ženklinamų tarptautiniu „Rakto skylutės“ simboliu. Skatinant daržovių vartojimą, nustatytas reikalavimas, kad garnyras (šviežios ar termiškai apdorotos daržovės, išskyrus bulves) sudarytų ne mažiau kaip trečdalį patiekalo svorio. Taip pat kiekvieną dieną vaikams turės būti siūloma rinktis vegetarišką patiekalą. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) rekomenduoja ugdymo įstaigoms sudarant sutartis su tiekėjais pirmenybę teikti ekologiškiems, sveikatai palankiems ar nacionalinės kokybės produktams, rinktis trumpąsias maisto tiekimo grandines iš ūkių. Su Vaikų maitinimo valgiaraščiais, valgiaraščių derinimo tvarka, rekomendacijomis valgiaraščių   sudarymui ir kita dokumentacija skirtingoms mokymo įstaigoms nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos galima peržiūrėti.

Valgiaraščių derinimo tvarka nuo 2018-09-01

Rekomendacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų valgiaraščių sudarymui nuo 2018-09-01

Rekomendacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų valgiaraščių sudarymui

Maistas gaminamas darželio virtuvėje. Tėvai turi galimybę pasirinkti kelis kartus per dieną vaikas bus maitinamas, atitinkamai derinant maitinimų skaičių su vaiko buvimo įstaigoje laiku. Už vaikų maitinimo paslaugą mokamas savivaldybės nustatytas mokestis. 

Nauja tvarka įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS (2016-03-24) parsisiųsti Adobe .PDF formatu

Nuo 2012 m. lopšelis-darželis  dalyvauja ES programose: „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“ ir „ Pienas vaikams”.

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa

PATARIMAI

https://www.facebook.com/pienasvaisiai/videos/315349093227384