Norite vaiką mokyti namuose? Žingsniai, nuo kurių reikėtų pradėti

Vyriausybės nutarimu, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vaikus galima mokyti ir namuose pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Siekiant užtikrinti vaiko gerovę, norinčios pasinaudoti tokia galimybe šeimos turės atitikti tam tikras sąlygas.

Viena jų – nebūti pažeidus vaiko teisių per pastaruosius dvejus metus. Tėvai, mokyklai teikdami prašymą ugdyti vaiką namuose, kartu turi pateikti VTAS informaciją apie tai, kad nebuvo nustatyti vaiko teisių pažeidimai. Kreipdamiesi į VTAS dėl minėtos informacijos pateikimo, tėvai (globėjai /rūpintojai) gali užpildyti arba VVTAĮT direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymą.

Kad tėvai galėtų ugdyti vaikus namuose, su savivaldybės paskirta mokykla reikės sudaryti mokymo sutartį. Mokykla, sudariusi mokymo sutartį, mokinius aprūpins vadovėliais, teiks vaikams konsultacijas, sudarys sąlygas dalyvauti mokyklos vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programose, renginiuose, socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje.

Du kartus per mokslo metus mokyklos, su kuria bus sudaryta tėvų sutartis, mokytojai įvertins mokinio mokymosi pasiekimus ir pažangą bei tai, ar užtikrinami mokinio socializacijos poreikiai. 

Plačiau susipažinti su Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu galima ČIA

IŠSAMIAU APIE MOKYMO NAMUOSE ĮTEISINIMĄ ČIA