Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio ,,Pasaka”   misija – atsižvelgiant į vaiko individualiuosius poreikius ir vietos bendruomenės pageidavimą, teikti kiekvienai šeimai prieinamą kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ir vaiko priežiūros paslaugą, ją derinant su tėvų informavimu ir švietimu. 

 

Rūdiškių vaikų lopšelis-darželis ,,Pasaka” –  tai šiuolaikiška, nuolat besimokanti ir atvira ugdymo naujovėms įstaiga, kurios vertybės- savarankiškas, mąstantis, aktyvus, sveikas vaikas. 

 MŪSŲ VEIKLOS VERTYBINĖS NUOSTATOS 

Bendradarbiavimas komandoje siekiant kiekvieno vaiko ugdymosi pažangos. 

Geranoriškas dalijimasis informacija, žiniomis, patirtimi.

Rūpinimasis vaiku, jo fizinio saugumo, sveikatingumo ir emocinės gerovės užtikrinimu. 

Teisingų ir asmenine atsakomybe paremtų sprendimų priėmimas, vadovaujantis vaikų gerovės principu. 

Bet kokių veiksmų kokybė: visame, ką darome, darome dėl vaikų ir vaikams. 

Nuolatinis darbuotojų mokymasis.