Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio ,,Pasaka”   misija – atsižvelgiant į vaiko individualiuosius poreikiusir vietos bendruomenės pageidavimą, teikti kiekvienai šeimai prieinamą kokybišką ikimokyklinio irpriešmokyklinio ugdymo ir vaiko priežiūros paslaugą, ją derinant su tėvų informavimu ir švietimu. 

 

Rūdiškių vaikų lopšelis-darželis ,,Pasaka” –  tai šiuolaikiška, nuolat besimokanti ir atvira ugdymo naujovėms įstaiga, kurios vertybės savarankiškas, mąstantis, aktyvus, sveikas vaikas. 

 MŪSŲ VEIKLOS VERTYBINĖS NUOSTATOS Bendradarbiavimas komandoje siekiant kiekvieno vaiko ugdymosi pažangos. Rūpinimasis vaiko fizinio saugumo, sveikatingumo ir emocinės gerovės užtikrinimu. Bet kokių veiksmų kokybė visame, ką darome dėl vaikų ir vaikams. Teisingų ir asmenine atsakomybe paremtų sprendimų priėmimas, vadovaujantis vaikų gerovės principu. Geranoriškas dalijimasis informacija, žiniomis, patirtimi. Nuolatinis darbuotojų mokymasis.