animated arrow 11 

Norint peržiūrėti spausti ant dokumento  pavadinimo 

DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITOS

DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2023 METUS

DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2022 METUS

DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2021 METUS

DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2020 M.     word   

 DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2019 METUS.

DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018 METUS.

                   

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS  DOKUMENTAI

STRATEGINIAI PLANAI

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA“ 2020-2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA “ 2017-2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS  

METŲ VEIKLOS PLANAI

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA” 2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA“ 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

SAVIVALDOS IR DARBO GRUPIŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO DOKUMENTAI

ATESTACINĖS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

KIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 1MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS NUOSTATAI

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS NUOSTATAI

UGDYMO ORGANIZAVIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI 

1

1

1

1

1

UGDYMO ORGANIZAVIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

L

ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

1

VAIKŲ SVEIKATOS IR SAUGUMO UŽTIKRINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

L

ASMENS DUOMENŲ APSAUGĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

DARBO SANTYKIUS REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

SS